2012, Sorgens år i Hågelby?

 Vandrarhemmet i Hågelby Foto: B-G Ramsay
                    Vandrarhemmet i Hågelby                     Foto: B-G Ramsay
 
 
Över det dimhöljda landskapet sveper en flock sorgfåglar.
 
Vad innebär år 2012 för markerna som vi vill bevara?
Blir det ett ödesmättat år?
Ett förintelsens år?
 
Kommer dessa unika kulturmarker att bevaras oexploaterade till våra kommande generationer?
 
Politiker och tjänstemän i Botkyrka kommun, visa mer miljökurage! Våga ta bra beslut för allas vår Moder Jord! Framtida Botkyrkabor behöver den fria kulturmarken i Hågelby – Skrefsta.
 
Sorgfåglarna flyger över Hågelby-Skrefstas öppna landskap.
 
 
Gott Nytt År till alla våra trogna läsare


Botkyrkas generositet känner inga gränser * 2011-12-28

Hågelby Herrgård i Botkyrka kommun
                                              Hågelby herrgård                   Foto: C-H Ramsay

 
Botkyrkaborna har problem med sin privata ekonomi. Vi läser i Mitt I (27/12 2011) att 4.155 medborgare har skulder för indrivning via Kronofogden, motsvarande 787.000.000 kronor. Utslaget på alla 82.600 innevånare i kommunen blir det 9.528 kronor per person.
 
Mats Einarsson (V) säger att vi måste få ut folk i arbete. Karusellskötare eller nöjesparksvakter kan väl vara en bra lösning på det.
 
Nu till den glada nyheten för år 2012.
Inför kommunens 100-årsjubileum har den politiska ledningen meddelat:
"Kommunen löser nu alla dessa skulder. Kommunen vänder sig direkt till Kronofogden och tar skattemedel för att betala och ge dessa skuldtyngda människor ett Gott Nytt År 2012".

 
Alla är vi lika och alla har samma värde och alla i kommunen är solidariska.
I enlighet med Ålborg deklarationen skall Botkyrkaborna må bra.


Öppna landskap med julefrid i Hågelby Skrefsta * 2011-12-22

 
                                                  Foton: Christina Lagersson och Gunilla Nuse  

Du ser Hågelby´s vyer över öppet landskap i vinterskrud. Blicken leder Dig bort mot svepande skogshorisont, tar Dig till en gård för hästar.
 
Så mycket ryms här i en enda blick. En underbar upplevelse av frihet och ro infinner sig. Du erfar något unikt och värdefullt.
 
Hågelby Skrefsta, ett öppet landskap att förlora sig i. Ett litet stycke "Moder Jord" att vara rädda om!
 
Våra läsare önskas en God jul
Hågelbybloggarna Gunilla Nuse och C-H Ramsay


Nöjesparkprojektet i Hågelby skall bekostas av Fam. Lindgren * 2011-12-18

Flottsbro Camping
                            Redan etablerad husvagnscamping i Botkyrka

 
JohnJohn Lindgren är det familjenamn och även så som han undertecknar viktiga dokument med Botkyrka kommun. Hans namn enligt folkbokföringen är John Weyland Reinhold Lindgren (p-nr: 680824-0151).
 
JohnJohn är registrerad på 10 st bolag, antingen som VD eller som styrelseledamot.

 • Crom Marine AB. VD. Resultat 2010: underskott 1,2 miljoner kronor, Handel med marina motordetaljer samt äga och förvalta egendom. Bolaget registrerades 2006.
 • Joscar Development AB. Resultat 2010: underskott 117 tusen kronor. Konsultverksamhet inom fritidsbranschen samt förvalta egendom. Bolaget registrerades 1993.
 • Themeparks AB. VD. Resultat 2010: underskott 39 tusen kronor. Nöjesverksamhet, underhållning, restaurang- hotell- och campingverksamhet samt fastighetsförvaltning. Bolaget registrerades 2004.
 • Krinolinen Handelsbolag. Bedriva festivalhandel bl.a. med julmarknadsartiklar. Bolaget registrerades 1996. Ej F-skatt ej moms.
 • Sixa AB, Ordf. Resultat 2010: underskott 337 tusen kronor. Produktutveckling och försäljning av i.t. programvaror, konsultverksamhet, äga aktier, uthyrning av maskinvara och inventarier samt fastighetsägare. Bolaget registrerades 2006.
 • Trilind AB. Resultat 2010: underskott 14 tusen kronor. Bedriva holdingverksamhet, kapital- och fastighetsförvaltning. Bolaget registrerades 2008. Ej F-skatt ej moms.
 • Beliceum Fastighetsutveckling AB. Resultat 2010: underskott 5.000:-. Äga och förvalta värdepapper och fast och lös egendom. Bolaget registrerades 2007. Ej F-skatt ej moms.
 • AccuroCare AB. Bolaget ägs av Staffan Holm projektledare för Hågelby. Resultat 2010: underskott 5.000:-. Bolagets verksamhet är att bedriva omsorg, hemtjänst och personlig assistans. Bolaget registrerades 2007. Ej F-skatt ej moms.
 • Familjen Lindgren Holding AB. Resultat 2010: + 0:-. Summa tillgångar i företaget: 115 tusen kronor. Verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fast och lös egendom. Bolaget registrerades 2007. Ej F-skatt ej moms.
 • Familjen Lindgren AB. VD. Skriver avtal med Botkyrka kommun. Resultat 2010: underskott 3.000:-. Summa tillgångar i företaget: 103 tusen kronor. Bolagets verksamhet är att bedriva nöjesverksamhet, underhållning, restaurang, hotell, camping, fastighetsförvaltning samt konsult och idéutveckling inom turism- och nöjesbranschen. Bolaget registrerades 2007-11-27. Ej F-skatt ej moms.

Sammanfattning: 10 st bolag varav alla går med förlust. Företaget som förhandlar med Botkyrka kommun om exploateringen av Hågelby-Skrefsta till en familje eller nöjespark är styrkt av c:a 100 tusen kronor, vilket rimligen motsvaras av det obligatoriska aktiekapitalet.
 
Enligt det ramavtal som Fam. Lindgren AB upprättat med Botkyrka kommun omfattar hela området c:a 65 har (650.000 m2), varav detaljplan del 1 utgör 30 har (300.000 m2). Markvärdet för kommunal mark är c:a 350:-/ m2. Det innebär att värdet av marken i Hågelby som nu avhandlas i detaljplan del 1 är 300.000 x 350 = 105 miljoner kronor. Fam L. önskar äga marken, dvs fri grund, under det att Kommunen vill upplåta marken via tomträttsarrende. En rimlig förräntning av kapital är 6%. Det innebär en årsavgäld på 6% x 105.000.000 = 6,3 miljoner eller 525.000:-/ månad vid tomträtt.
 
Fam Lindgrens önskemål enligt ett uttalande som J.J. L. personligen gjort, att han skall börja med husvagnsparkering för att få in pengar för att locka andra att satsa till något av de andra projekten i ett senare skede. Motiveringen var att det behövs många husvagnsplatser till alla de byggnadsarbetare som krävs i Storstockholmsområdet framöver.

Är det så han vill att en familjepark skall bedrivas?
 
En prislista från ett mycket närliggande husvagns- och campingområde, markerar en husvagnsavgift på c:a 230:-/dygn. Det erfordras således minimum 76 husvagnar året om enbart för att klara tomrättsavgälden, driftskostnader ej medräknade.
Men nu är det inte bara driften som kostar pengar. I enlighet med ram-avtalet skall Fam. Lindgren betala för samtliga utredningar och grundkarta för detaljplanernas framtagande och all byggnation inom området.
Ytterligare ekonomiska problem kan uppstå eftersom exploatören är skyldig att såväl bekosta som att tillse att arkeologiska utgrävningar sker, en mycket kostsam historia.
 
Eftersom översiktsplanen från år 2002 klassar hela området som bevarandeområde med kulturhistoriskt värde som skall utvecklas för rekreation framstår det som uppenbart att överklaganden kommer att ske.
Länsstyrelsen har dessutom markerat att husvagnar icke passar i kulturlandskapet.
 
Ett villkor för att kommunen skall anta detaljplanen är att ett godkänt exploateringsavtal mellan kommunens bolag (Hågelbyparken AB) och Fam. L. upprättas. Det är dessutom tveksamt om kommunens bolag verkligen är korrekt bildat!
 
En normalt beskaffad person med nödvändig ekonomisk bakgrund kan lätt inse att projektet är dödförklarat redan i inledningsskedet.
 
Vårt råd till J.J. L är "Dra Dig ur projektet i tid och spar Dina slantar".
Rådet till kommunen (Katarina Berggren och Peter Nyberg) är "Rätta Er efter medborgarnas demokratiska rättighet att påverka och bevara Hågelby – Skrefstas naturnära framtid för kommande generationer".


Ekonomipristagares idéer passar in på Botkyrka kommun * 2011-12-13

Kostnadsrusning i Hågelby
 
Tomas J. Sergent, professor i ekonomi, pristagare till Riksbankens pris till Nobels minne säger:
* Många saker som är önskvärda är inte genomförbara.
* När regeringen (
läs kommunen) spenderar, måste medborgarna i slutändan betala, antingen i morgon via skatter eller indirekt genom inflation eller obetalda skulder.
 
Kloka tänkvärda ord i en globalt osäker ekonomisk tid, där faran för en finansiell härdsmälta lurar bakom hörnet.
 
Kloka ord från en insiktsfull pristagare i ekonomi, som Botkyrka kommuns "regering" inte vill eller inte har förmågan att begripa.
 
Med ca 4 miljarder i kommunskulder och ingen möjlighet att nu börja betala av på de stora lånen – hur kan man ens tänka på att ge sig in i ett så häpnadsväckande dåligt och osäkert projekt som Hågelby nöjespark i Botkyrka kommun?
 
Botkyrka kommuns stora kostnadsåtagande i och kring nöjesparken framöver blir ett nytt strålande exempel på kommuners misslyckade projekt i nöjesbranschen.
Häxparken i Mönsterås, Götene medeltidskandal och äventyrsbadet i Västerås är några exempel på oegentliga kommunala upplevelsesatsningar.
Nu eftersträvar Botkyrka kommun en topp-placering i denna svarta lista, där kommunens skattebetalare får ta smällen.
 
Botkyrka kommuns heta önskan att få en Nöjespark till kommunen är absolut inte realistisk, om man tar hänsyn till det ekonomiska världsläget och även tänker på att inte utsätta sina medborgare för katastrofala felsatsningar!
 
Botkyrka kommun skall självfallet anslå sina resurser åt Vård, Skola och Omsorg, absolut inte åt kapitalförstörelse i nöjesparksbranschen!


Skrefsta Herrgård projektcentrum för nöjesparken i Hågelby *2011-12-08

 Skrefsta Herrgård i Botkyrka
        Skrefsta Herrgård (Tumba 7:1) i Botkyrka                    Foto:C-H Ramsay
 
Staffan Holm, ägare till den vackra Skrefsta herrgård vid sjön Aspen i Botkyrka, och nära granne med Botkyrka Ridsällskaps anläggning, har anmärkt på störningar från ridverksamheten bl.a. i hans yttrande från samrådshandlingarna 30/6 2010.
 
Ordagrant:
Det är för Tumba 7:1 särskilt viktigt att tillgängligheten - d.v.s. väg till och från Tumba 7:1 - inte försämras ytterligare.
Det är också viktigt att fastigheten inte blir utsatt för störningar från verksamheter som avses att bedrivas i närområdet.
Jag förutsätter därför att exploatören ordnar trafiklösningen för Tumba 7: 1 på sådant sätt att jag kan godkänna utförandet och att de åtgärder som fordras för att minimera störningar på Tumba 7:1 kommer till utförande och att exploatören i annat fall- d.v.s. om jag inte godkänner de föreslagna lösningarna - åtar sig att lösa fastigheten Tumba 7:1.
 
Märkligt så besynnerligt det ändå är att S Holm är registrerad på 13 olika företag. De fem viktigaste är:

 1. Lustiga Huset Kommanditbolag, org.nr 969732-4789, registrerat 2008-01-23,
  ej F-skatt, ej registrerat i Moms registret.
  Verksamhet: "Idka tivoliupplevelser och annan nöjesverksamhet samt konsultverksamhet inom nöjesbranschen".
 2. Hågelby Bruks Kommanditbolag, org.nr 969732-6867, registrerat 2008-01-31,
  ej F-skatt, ej registrerat i Moms registret.
  Verksamhet: "Idka tivoliupplevelser och annan nöjesverksamhet samt konsultverksamhet inom nöjesbranschen".
 3. E4E20 STOCKHOLM Kommanditbolag, org.nr 969734-3656,
  registrerat 2008-04-10, ej F-skatt, ej registrerat i Moms registret.
  Verksamhet: "Bolaget skall äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och driva handel med fastigheter samt förädla och bebygga fastigheter och därmed förenlig verksamhet".
 4. Fantasia By Kommanditbolag, org.nr 969738-7448, reg 2008-11-07,
  ej F-skatt, ej registrerat i Moms registret.
  Verksamhet: "Bolaget ska äga och utveckla fastigheter, mobila boendeanläggningar och stugbyar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet".
 5. Blå Tåget Nöjen Kommanditbolag, org.nr 9697739-7769,
  registrerat 2009-01-12, ej F-skatt, ej registrerat i Moms registret.
  Verksamhet: "Bolaget skall bedriva nöjespark med tivolirörelse och sagopark samt idka annan därmed förenlig verksamhet".

Det här är företag, som bara ligger och väntar på att gå in och girigt stycka upp och totalt förinta kulturlandskapet i Hågelby Skrefsta.
 
Staffan Holms företag, som alla skall bedriva "Nöjespark med tivolirörelse och sagopark samt idka annan därmed förenlig verksamhet, t.ex fastighetshandel".
 
Har kommunen redan bestämt sig för att indirekt gynna S. Holm, vilken skall sköta byggandet av nöjesparken? Projektledare är han redan och företagen har han.
Gynnas inte en enskild företagare med detta förfaringssätt?
 
Märkligt så besynnerligt, men hur går det nu med S. Holms missnöje med störningar i närområdet och från ridverksamheten, samtidigt som han själv leder projektet med den störande nöjesparken och ansvarar för exploateringsföretagen.
 
Läs gärna två tidigare bloggar, som tar upp "otillåtet stöd" enligt EU´s regelverk eller "gynnande av enskild näringsidkare".
LÄNK1 och LÄNK2


Botkyrka kommuns misstag kostar skattebetalarna stora pengar *2011-12-01

 
                                     En värld utan misstag
 
Botkyrka kommun måste böta 2,6 miljoner kronor (läst i Mitt I 22/11-11).
 
Tjänstemännen har av någon anledning inte klarat av handläggningen av de funktionshindrades rätt till bostad inom rimlig tid.
 
"Det har funnits brister i planeringen i kommunen. Vi satsar nu på att stärka handläggningen för att bättre kunna förutse kommande behov" säger Anna Saaristo, chef för vård – omsorgsförvaltningen". Ja, det var verkligen på tiden!
 
Hur många fler "misstag" som kostar skattebetalarna stora pengar finns på kommunens "CV"?
Hur mycket kostade den felbyggda Fittjarondellen som måste rivas och byggas om på grund av farlig utsmyckning? LÄNK
 
Hur mycket kostade det skattebetalarna att kommunens tjänstemän inte klarade av att skriva en korrekt detaljplan till Skårdal? Vissa formalia fattades i handlingarna. Ny detaljplan presenteras snart i en ny utställning för nya pengar. Dessvärre rättas inte alla felen.
 
Det är skandal att kommuntjänstemännens klantighet o bristande kompetens förorsakar skattebetalarna stora och onödiga kostnader, pengar som behövs inom vård skola och omsorg. I den privata sektorn skulle det vara fullkomligt oacceptabelt att missköta sina åliggande och förorsaka extra kostnader för företaget. Då får du gå!
 
NU TILL BOTKYRKAS STORA FÖRÖDANDE MISSTAG – DEN PLANERADE FAMILJENÖJESPARKEN I HÅGELBY!
 
Planmonopolet utnyttjas hänsynslöst och misstagen staplas på varandra "men vi har alla med oss"-attityden härskar bland politikerna.
 
En stor del av kommuninnevånarna har sina djupa hembygdsrötter i annat land och har därför svårt att sätta sig in i de värden som riskerar att förintas i Hågelby-Skrefsta. Språksvårigheter blandat med bristande och förskönande information om familjeparken försvårar ytterligare ett ställningstagande för alla de utlandsfödda kommuninnevånare som faktiskt vill bevara kulturmarken som den är.
 
Botkyrka kommun har definitivt inte alla med sig i det allt mer vansinniga Nöjesparksprojektet. Men just för att Botkyrka kommun är Botkyrka kommun kan detta projekt gå vidare in absurdum!
 
Vilka tjänar på att Hågelby förvandlas till en nöjespark?
 
Vi citerar Einstein "Bara 2 saker är oändliga, Universum och Mänsklig dumhet. När det gäller Universum är jag inte så säker."


RSS 2.0