Kommuner skapar onödigt arbete åt Förvaltningsrätten

 Lagen
Spännande saker händer i kommuner runt om i vårt fädernesland.
Ref: SvD nyheter 27/6 2011 av Anneli Östlund.
 
I Västerås stoppar den kommunen in 375 miljoner kronor i driftsbidrag till den aktör som kommer att driva ett äventyrsbad med hotell och konferensanläggningar. Det skall bli ett "häftigt" upplevelsecenter. Peab skall bygga men ej driva anläggningen. Den säljs vidare. Peab räknar med att affären blir lönsam tack vare skattebetalarnas pengar!
Kritiker för fram att kommunens avtal med Peab kan strida mot lagen om offentlig upphandling alternativt kan det handla om otillåtet stöd.
 
I Sigtuna skall Peab med kommunens samarbete och på kommunens mark bygga 200 villor. I en avsiktsförklaring är det tänkt att Peab får köpa marken till ett underpris.
Juristen Gisela Chand vid Nya Välfärden är kritisk mot sättet att värdera och sälja marken till Peab och talar om att det kan innebära ett otillåtet stöd (EU´s regeverk).
Marken skall värderas av oberoende expert eller säljas till högstbjudande.
 
Även Olof Moberg, jurist vid Sveriges kommuner och landsting har samma uppfattning. Han säger i artikeln att "Det finns regler i kommunallagen som säger att man inte får gynna en enskild näringsidkare och det kan ju vara att sälja mark för billigt". Vidare finns EU´s stadsstödsregler som säger att det är otillåtet att ge stöd till enskilda företag.
 
I Solna har den skandalomsusade nationalarenan blivit en miljard kronor dyrare än beräknat. Trots ett omfattande mutåtal mot flera ledande personer i projektet, klubbar fullmäktige den 27 juni 2011 ett ytterligare bidrag på 60 miljoner. Skattebatalarna får stå för den notan, vare sig de vill eller ej.
Många inom den borgerliga majoriteten är missnöjda med beslutet, men ingen vågar träda fram. Inte heller i detta projekt har upphandlingen gått rätt till. (ABC 27/6 2011)
 
I Solna kommun anser oppositionen (S, V o Mp) att det är helt fel att använda skattepengar så här!
 
I Västerås, i Sigtuna, i Solna går det tokigt, ty politikerna har inte läst lagen tillräckligt noga eller tolkar den så att den passar dem! Förvaltningsrätten ser ut att bli överhopad av arbete framöver beroende av kommuners suspekta affärer!
 
 Hågelby Herrgård
 
HUR GÅR DET I BOTKYRKA MED HÅGELBY FAMILJEPARK??
 
- Ingen upphandling har skett!
- Ramavtalet är just brutet av Fam Lindgren AB!
- Botkyrka kommun lovar nu att ta på sig kostnader som exploatören skall stå för enligt ramavtalet!
- Redan innan spaden sätts i jorden bryter kommunen löften till medborgarna att "Projekt Familjepark" inte skall kosta skattebetalarna ett öre!
- Botkyrka kommun lyssnar inte på myndigheter, organisationer och medborgares invändningar mot nöjesparken! (Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet, Turistföreningen, Naturskyddsföreningen, Botkyrka Ridsällskap och enskilda)
- Tydligt gynnande av enskild näringsidkare (Lindgren AB)!
- Detaljplanens otydliga utformning öppnar upp för avstyckning och försäljning för del av mark framöver!
 
Ett av argumenten som Botkyrka kommun för fram är "Vi vill skapa arbetstillfällen genom att bygga familjeparken."
Ja, i Förvaltningsrättens hög av märkliga kommunaffärer tillskapar Botkyrka kommun några ytterligare högar till rättens jurister!

Se även Botkyrkapartiets blogg:  http://botkyrkapartiet.se/blog/


Vad tycker Landshövding Per Unckel om Botkyrkas Hågelby?

Hågelby park i sommarprakt
 
En av de sista natur-kulturpärlorna i Botkyrka hotas nu starkt av en massiv utplåning.
 
Botkyrka kommuns styrande politiker önskar hellre se en nöjespark av gigantiska mått här och offrar så gärna detta unika landskap.
 
Våra öron nås av ryktet att landshövdingen Per Unckel stödjer Botkyrkas politiker i deras projekt att omvandla Hågelby-Skrefsta till en kommersiell nöjespark. Det är vad kommunen behöver för att nå en åtråvärd tillväxt.
 
Vi vill ställa några frågor till Landshövdingen.
 
Har Du strosat runt i Hågelby en vacker försommardag? Tagit till Dig friden bland picknickande familjer, barn som flockas runt 4 H´s djur, repar gräs och förtjust matar dem, vackra hästar i försommarhagar, några små barn som förtjusta försöker bada i fontänen, en liten hopptävling för kaniner med glada barn runt hoppbanan, böljande öppna vyer över jordbrukslandskapet, ja allt andas frid och harmoni, fritt från kommers, stress och krav.
 
Har Du vandrat runt i markerna kring Hågelby och Skrefsta och tagit del av en arkeologiskt kunnig och engagerad guides berättelse om fornstora dagar och vad som gömmer sig i markerna från järn och bronsåldern och låtit Dig kittlas av fantasin och hisnande tankar om hur man levde här förr i tiden?
 
Har Du stått vid sjön Aspens strand vid Hågelby och blickat ut över den glittrande vattenspegeln? Plötsligt kommer den mäktiga fiskgjusen (som häckar vid sjön) sakta glidande över vattnet, en mäktig syn och unik så nära bebyggelse. En naturupplevelse!!
 
Hela detta unika område med alla dess naturliga kvaliteter är skyddat av Riksintresset. Landskapet är en oskattbar unik tillgång och en orörd pärla.
 
Hågelby-Skrefsta är dessutom ett mycket samhällsnära och lättillgängligt utflyktsmål för kommuninnevånarna i närliggande områden (Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tumba)
 
I vår allt mer urbaniserade värld är rätt beslut att nu slå till nödbromsen och hindra Botkyrkas sista pärla att kommersialiseras och förändras intill oigenkännlighet.
 
Välkommen ut till de öppna landskapen i Hågelby, Per Unckel. Njut av friden och skönheten, njut av den naturliga naturen. Förstå vansinnet med att bygga en nöjespark här. Vi har kommande generationer att tänka på. Det är allas vår skyldighet.
 
 
____
Vi önskar våra läsare en trevlig midommar
/Gunilla Nuse o C-H Ramsay


Arkeologisk vandring kring gravar och rösen i Botkyrkas kulturmarker

 
 
Botkyrka kommun har föredömligt låtit arrangera en sakkunnig och informativ exkursion i den planerade nöjesparken med rubriken Hågelbys förhistoria. (Den 9/6 2011)
Den mycket kunnige arkeolog Sven-Gunnar Broström samlade ett antal medborgare framför den aktningsvärda runstenen vid entrén till Hågelby. Stenen är från kristen vikingatid och markerar den gamla Göta Landsväg som sträckte sig från Tumba, över Hågelby´s marker till Alby och över den bevarade stenbron invid Maxi.
 
Runstenens text lyder:
Sibbe och Jorun och Torgunn och Ingegärd de syskonen läto resa denna sten efter Tjarve sin fader och Gudmond sin make.
Gud hjälpe hans själ.
 
Vid Hågelby-Skrefsta har ett mycket stort antal fornlämningar hittats och registrerats. Vid provgrävningar på åkermark och skogsbrynen har hittats skärvor, löparstenar (som troligen användes på åkermarken för att beveka Asagudarna till en god skörd), lerskedar, brända ben och av kol svärtade kulturlager. Vid Skrefsta har fynd gjorts av guldringar och ett svärdfäste med guldinläggning. Ett 80 tal gravar, enskilda eller i stensättning eller i s.k. domarring finns fortfarande kvar mellan Skrefsta ridstallar och mot tävlingsvallen.
Lämningarna kan härledas ända till bronsåldern, dvs för ca 3.000 år sedan. Det är en hisnande upplevelse hur detta vackra landskap formats av mänsklig hand under tre tusen år, hur åkern har brukats först med enkla träredskap och sedermera med järnskodd plog. Hur åkermarken kunnat föda en rikemansbygd fram till våra dagar. Det blir då ofattbart hur politiker kan planera för en utsläckning av hela denna gamla kulturbygd inom en tidsrymd av mindre en ett år.
 
En eventuell exploatör måste enligt lag bekosta och göra en fullständig arkeologisk utgrävning innan spaden sätts i jorden för bebyggelse av familjepark med kortsiktiga och smaklösa nöjesattribut. Har verkligen exploatören John John Lindgren, som tillskansat sig ett fördelaktigt ramavtal, viljan att betala för utgrävningar när han samtidigt inställt alla ytterligare betalningar till kommunen för kostnader som nu uppkommer för detaljplaner m.m.
Kan kommunen verkligen hålla sitt löfte (finns på pränt) att nöjesparken inte kommer att kosta kommuninnevånarna ett öre? Med ovanstående fakta kan löftet icke anses trovärdigt!
 
Här har vi medborgare en plikt, länsstyrelsen och riksantikvarien har en skyldighet att tillse att projektet med nöjespark läggs ner.
 ____
 
 Elvestaåns strandskydd – Kommunens parkeringsplats
 
  
          Elvestaån, biotopskydd
 
Efter vår rundvandring passerades bilparkeringen vid Elvestaån. Danskväll råder i Hågelby, många 100-tals bilar är parkerade på kommunens anvisade mark endast några få meter från den biotopskyddade Elvestaån med strandskydd 100 meter på ömse sidor om ån!!!  Så får det icke gå till! Här kan bensin, olja, glykol och diesel läcka ut i den känsliga biotopen.


Slå inte blå dunster i Botkyrkaborna om Hågelby! ◊2011-06-04

Pinocchio
                          Vid varje lögn blir Din näsa en bit längre!!
  
Vi bloggare vill ställa en fråga till byggnadsnämndens ordförande i Botkyrka kommun, Peter Nyberg. Vi har läst och begrundat Nybergs utläggning i Patrik Ekströms artikel i Lokaltidningen Mitt I den l7/5 2011. Rubriken är: Nöjesparken får grönt ljus idag – men flera tunga instanser är negativa till planerna.
 
Peter Nyberg säger i artikeln "att vi når upp till de krav som exploatören ställt samtidigt som vi lyckas behålla den genuina miljön".
 
Hur i hela fridens namn kan Du komma med ett sådant uttalande?
 
Hela den nuvarande miljön i Hågelby –Skrefsta kommer att förintas till oigenkännlighet! Det är uppenbart att den genuina miljön blir ett minne blott när nöjesparken är fullbebyggd med all sköns nöjesrekvisita.
 
Är någon osäker är det bara att noga studera detaljplanen etapp 1, så ser man vidden av förstörelsen. Betänk då att de två nästa etapperna blir än mer genomgripande och förstörande på Hågelbys natur och kulturmark.
 
Ingenting, absolut ingenting blir kvar av det som nu är Hågelby – Skrefsta, det är sanningen!
  

Apropå vårdlöshet med sanningen:
 
Åtta minuter in i ett YouTube klipp "informerar" Katarina Berggren om hur stor del av Botkyrkaborna som är positiva till planerna på en familjepark i Hågelby.
Upprepat nämner hon att det är 2/3 (dvs 67%) av medborgarna som är positiva till nöjesparken.
Emellertid är detta helt felaktiga siffror. Undersökningen är gjord av intervjuföretaget
Synovate år 2007.  Dvs för 4 år sedan, och med en luddig förfrågan om "Vilken är din inställning till planerna att etablera en familjepark?" Ingen ytterligare undersökning har genomförts.
 
Sammanfattat blev resultatet att 53 % är positiva och 47 % negativa eller saknar uppfattning i frågan.
Här griper K.B. efter den okunniges möjlighet att misstolka statistik. 53 % blir i en lögnaktig blinkning 67 %.
 
Sluta berätta sagor för skattebetalarna i Botkyrka kommun!

 

 


RSS 2.0