Riddaren * 2012-11-26

 

Det var en gång en riddare. Riddare Insikt heter han och han red genom världen.
En dag mötte han det stora trollet Dum-Bom, och han mötte det många gånger.
Och han möter det än idag.


Uppdrag Granskning om Nöjesparken i Götene kommun * 2012-11-20

Nu borde det väl vara dags snart att skattebetalarna i Götene får se vilken ståtlig riddare som dräper skatteslösar-draken 

 

 

I kölvattnet kring Jan Guillou´s populära Arn-böcker ville politikerna i Göten kommun ”sätta sig på kartan” med en nöjespark i jätteformat med namn Medeltidens värld.

 

Den vackra marken blev en leråker, en obadbar badsjö, en död älg, stulna Arn- rekvisita, ingen offentlig upphandling, svartbygge och enorma ekonomiska förluster. Än värre blev det efter inblandning av ”riskkapitalisten” Bert Karlsson, som saknade pengar och som snurrade upp kommunen för att få orimliga förmåner.
Bert Karlssons satsning på borgen, det fick kommunen gå i borgen för.

 

Allt slutade i total katastrof med kommunförluster på ca 100 miljoner kronor och årliga tvingande kostnader på nära 5 miljoner för en stängd parkruin.
Förtroendet för politikerna är helt förlorat bland kommuninnevånarna.

 

Hur likt är inte detta den planerade nöjesparken i Hågelby?

 

Måtte politikerna i Botkyrka ta lärdom och med insikt om miljö och kultur avbryta planerna på Familjeparken, -den planerat största nöjesparken i norra Europa.

 

Se Uppgrag Gansknings program i Svt1             LÄNK 1
Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salems film     LÄNK 2
Nuse/Ramsay´s film om Hågelby                        LÄNK 3
Bloggen från den 2011-11-26 ”Nöjeshoppet”      LÄNK 4


Hågelby Familjepark, en idyll? * 2012-11-13

                                                                                       Foto:C-H Ramsay

 

Ni, som tror på kommunens fagra löften om en trivsam liten familjepark att strosa runt i och där siktvyer och herrgårdslandskapet med arkeologiska lämningar och en läsbarhet till forntid blir kvar. Glöm det!

 

Advokatfirman Lindahl i Malmö (samma firma som utformat exploateringsavtalet mellan fam. Lindgren AB och kommunen) har i en svarsinlaga slagit fast att 1,8 miljarder kronor (1 800 000 000:-) skall satsas i familjeparken innan den står färdig.
Vad parken i sin helhet skall bestå av blir en obehaglig överraskning för dem som värnar om kultur, miljö och allemansrätten i Hågelby.

 

1,8 miljarder kronor talar för sig själv! En gigantisk nöjespark, projekterad för 1 miljon besökare per år, tronar snart mitt i den Gröna Bornsjökilen. De beräknade vinsterna blir ”klirr” i kassan för riskkapitalbolaget Adolfsengroup från Norge och Fam Lindgren. Inte för Botkyrka kommuns innevånare.

 

Hågelby kommer självklart inte att bli tillgängligt för gemene man. Stängsel sätts upp, inträdesavgifter kommer till och biltrafiken ökar till otrivsamma nivåer. Botkyrkabornas behov av vacker, lättillgänglig och trivsam miljö för alla får ge vika för kommunens ”näringsfrämjande åtgärder” och deras tolkning av ”synnerliga skäl”.

 

Hågelby- Skrefsta raderas ut för all framtid!.

 

Lokaltidningen Mitt i har i sitt nr den 23/10 beskrivit hur Botkyrka kommun missade upphandling av advokattjänster. Läs den.


Kommuner tillskapar arbete åt Förvaltningsrätten * 2012-11-05

                                            "Även de gamla Grekerna"

 

Följande blogg skrev vi för ett år sedan. Idag är den högaktuell eftersom frågor om mutor, korruption och etik syns alltmer i press och media:

 

I Västerås stoppar den kommunen in 375 miljoner kronor i driftsbidrag till den aktör som kommer att driva ett äventyrsbad med hotell och konferensanläggningar. Det skall bli ett ”häftigt” upplevelsecenter. Peab skall bygga men ej driva anläggningen. Den säljs vidare. Peab räknar med att affären blir lönsam tack vare skattebetalarnas pengar!
Kritiker för fram att kommunens avtal med Peab kan strida mot lagen om offentlig upphandling alternativt kan det handla om otillåtet stöd.

 

I Sigtuna skall Peab med kommunens samarbete och på kommunens mark bygga 200 villor. I en avsiktsförklaring är det tänkt att Peab får köpa marken till ett underpris.
Juristen Gisela Chand vid Nya Välfärden är kritisk mot sättet att värdera och sälja marken till Peab och talar om att det kan innebära ett otillåtet stöd (EU´s regeverk).
Marken skall värderas av oberoende expert eller säljas till högstbjudande.

 

Även Olof Moberg, jurist vid Sveriges kommuner och landsting har samma uppfattning. Han säger i artikeln att ”Det finns regler i kommunallagen som säger att man inte får gynna en enskild näringsidkare och det kan ju vara att sälja mark för billigt”. Vidare finns EU´s stadsstödsregler som säger att det är otillåtet att ge stöd till enskilda företag.

 

I Solna har den skandalomsusade nationalarenan blivit en miljard kronor dyrare än beräknat. Trots ett omfattande mutåtal mot flera ledande personer i projektet, klubbar fullmäktige den 27 juni 2011 ett ytterligare bidrag på 60 miljoner. Skattebatalarna får stå för den notan, vare sig de vill eller ej.
Många inom den borgerliga majoriteten är missnöjda med beslutet, men ingen vågar träda fram. Inte heller i detta projekt har upphandlingen gått rätt till. (ABC 27/6 2011)

 

I Solna kommun anser oppositionen (S, V o Mp) att det är helt fel att använda skattepengar så här!

 

I Västerås, i Sigtuna, i Solna går det tokigt, ty politikerna har inte läst lagen tillräckligt noga eller tolkar den så att den passar dem! Förvaltningsrätten ser ut att bli överhopad av arbete framöver beroende av kommuners suspekta affärer!

 

HUR GÅR DET I BOTKYRKA MED HÅGELBY FAMILJEPARK??

- Ingen upphandling har skett!

- Botkyrka kommun lovar att ta på sig kostnader som exploatören skall stå för enligt ramavtalet!

- Redan innan spaden sätts i jorden bryter kommunen löften till medborgarna att ”Projekt Familjepark” inte skall kosta skattebetalarna ett öre!

- Botkyrka kommun lyssnar inte på myndigheter, organisationer, politikers och medborgares invändningar mot nöjesparken! (Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Lantmäteriet, Turistföreningen, Naturskyddsföreningen, Botkyrka Ridsällskap och enskilda).

- Tydligt gynnande av enskild näringsidkare (Fam Lindgren AB)!

- Detaljplanens otydliga utformning öppnar upp för avstyckning och försäljning till underpris för del av mark och byggnader framöver!

 

Nu har vi dessutom det aktuella exploateringsavtalet mellan Botkyrka kommun och FLAB, som så tydligt gynnar ett enskilt företag och som inte är regelmässigt upphandlat. Allt visar på betydande brister i kommunens hantering.

 

Det är beklagligt att konstatera att kommunledningen är så naiv att den kan klassas som inkompetent eller att den helt enkelt väljer att blunda och hoppas att ingen skall rota i saken.
Därtill kommer risken att Botkyrkas ”varumärke” kommer på skam!

 


RSS 2.0