Brev från besviken medborgare i Skårdal * 2013-02-23

 

”Hej
Har hållit oss inne och jobbat med vårt hus, samt försökt att dra in lite pengar på firman, så vi genom vår skatt kan bidraga till kommunens välstånd... lät lite ironiskt va ?

 

Det senaste i vårt område tror man inte är sant. Ni vet att kommunen för ett par år sedan lämnade över ett dräneringsrör till oss, då vi nere vid sjön hade vattenflöde rakt över vägen. Kommunen hade ej "råd" att gräva ned det utan vi fick en skiss på var de önskade det nedgrävt.
Visst, -inga problem för oss, praktiska som vi är så fixade vi det. Nästa var att det inte fanns pengar till att ersätta den sand som eroderat nere vid strandkanten på Sjövägen, Ja så finns det inga pengar att ploga skridskobana på sjön. En granne gör det med egna maskiner och eget bränsle, .... så allt väl.

 

Men nu då varför är jag så "irriterad"? Jo Samhällsbyggnadsnämnden beslöt på senaste mötet att under år 2013 avsätta 25 000 kr för att bygga farthinder på Aspenvägen, då de tycker att någon bilförare vid något tillfälle har kört fortare än de 30 km/tim som hastighetsgränsen är satt till, man tror inte det är sant!
Vore det inte enklare att sätta ned hastighetsgränsen till 20 km/tim, om det nu är ett så stort problem?

 

Samtidigt vill man, genom att debitera vägavgifter på tillsammans 10 miljoner, tvinga oss att "modernisera" och bredda vägen (utan att anlägga gångbanor) samt genomföra möjlighet till rundkörning (Aspenvägen och Sjövägen förbinds). Allt för att öka trafiken och tillgängligheten .... Nej ...vi orkar inte mycket mer!

 

Ja, och så mitt obesvarade medborgarförslag från 2009 har nu "bara" försvunnit från KF´s lista på obesvarade förslag ...ett bekvämt sätt att tysta kritik och engagemang.

 

Nej nu måste jag dra in skattekronor igen ;-) /K

 


Det är inte bara Hågelby nöjespark som upprör kommuninnevånarna i Botkyrka utan även politiska beslut i närliggande områden, som behandlats skurkaktigt.


200 st bloggar om nöjesparksexploateringen i Hågelby * 2013-02-17

 

Vi har nu publicerat 200 bloggar sedan år 2010, allt i syfte att på skilda sätt med fakta, utdrag ur officiella handlingar och egna reflexioner informera om planerna på en nöjespark i Hågelby.

 

Vi, Gunilla Nuse och C-H Ramsay
e-post: ch.ramsay@tele2.se

 

Det vill vi fira! Vi bjuder våra läsare till en eftermiddagsbjudning nu på söndag den 24 feb kl 14.00

 

Du som tycker att det vore roligt att träffa oss, kontakta oss via mail, så svarar vi de första 10 personerna med personlig inbjudan.
Välkomna


Utvärdering av svaren från kommunstyrelsens ordförande * 2013-02-10

                                 Ringar på vattnet - försumbar vinst

 

Katarina Berggren uttalar sig i Naturskyddsföreningens film ”Hågelby – Änglamark eller nöjespark” om sin och politikernas syn på nöjesparkens etablering.

 

Det är superintressant för oss politiker” när den utrangerade ägaren till Gröna Lund J.J.Lindgren meddelade sitt intresse för att förvärva hela Hågelbyområdet till vad han föreslår ”en familjepark”.
Hur kan det vara superintressant när hela den gröna Bornsjökilen, jordbruksmarken, hela herrgårdslandskapet, våra förfäders boplatser och gravar och den biologiska mångfalden i ett välfungerande eklandskap ödeläggs till förmån för riskkapitalets intressen.
Hur är det bra för Botkyrkabornas hemkänsla och hur kan stolthet kännas över att radera ut den gröna oas som Hågelby utgör idag.

 

Vad säger att parken blir klimatsmart, inget detaljerat förslag finns i exploaterings-avtalet mellan kommun och J.J. Lindgren. Där avtalas inget om att tillvarata solenergi, varken som värme eller el. Det saknas värdering av de konsekvenser som uppstår när jordbruket förstörs.

Det omedelbart påtagliga, icke klimatsmarta, är att familjeparken planeras för ca en miljon besökare per år, de allra flesta bilburna. Alby besväras redan idag av för höga värden av partiklar, kvävedioxider och koldioxid.

 

En förhoppning om att vid full utbyggnad ca 1000 arbetsplatser kan skapas är orimlig. Verksamheten, som redovisas i detaljplan och exploatörens vision, består av 250 st övernattningsstugor, vattenland, upplevelser med lära lek m.m. Det kan sannolikt ej ge 1000 personer anställning.
I filmen anges ca 800 halvårstjänster och ca 200 helårs. Med skälig ersättning skulle dessa löner tillsammans kunna motsvara ca 206 miljoner kronor per år inklusive avgifter.
Det står utanför all rimlig finansiell bedömning att familjeparken skall kunna bära så höga lönekostnader.

 

Katarina Berggren antyder en tro att 1 000 000 besökare kan äta och handla mat i andra affärer än de som ligger inom själva familjeparken. Det hon säger här är att hon vill att konsumtionen läggs i Botkyrka och ej någon annanstans i regionen. Detta är ju ett nollsummespel!
Det som handlas här, handlas ej någon annanstans. Kriget om konsumenterna utgör en del av Katarina Berggrens ”ringar på vattnet”.

 

Tror Berggren verkligen att trafikverket eller SL, inom en överskådlig tidsrymd, kommer att öka antalet buss-linjer, öka busstätheten eller bygga en spårbunden kommunikation mellan Alby och Tumba, eller att familjebesökare väljer kommunal transport framför egen bil.

 

Katarina Berggren lovordar det goda samarbetet med Naturskyddsföreningen. Ja det låter mycket bra, men i verkligheten har kommunen totalt bortsett från alla naturvårdande argument som NSF framfört i yttranden och överklaganden.
Det allra mest flagranta övergrepp mot den seriösa föreningen, som består av 1 700 medlemmar, är att två gånger har NSF yttranden vid utställning av byggnadsnämndens detaljplaner ”glömts bort” vid utställningen.

 

När grävningarna för nöjesparken påbörjas, kommer matjorden att bortskaffas, täckdikningen i åkrarna förstörs, asfaltsvägar nyanläggs, eklandskapet med den biologiska mångfalden utraderas och betonggrunder till byggnader gjuts.
Vem återställer och vem betalar om parken blir en ekonomisk flopp eller går i konkurs, vilket ju inte är så ovanligt eller orimligt vid liknande projekt.
Katarina B svarar i filmen på denna fråga.:
”- - - - Ja, det är ju en jättebra fråga, men jag hoppas naturligtvis att det inte kommer att hända.”

 

Botkyrkas kommunstyrelseordförande tar verkligen icke sitt ansvar för att bevara Hågelby – Skrefstas unika och sista samhällsnära natur- och kulturmark i kommunen.


Filmen Hågelby –Änglamark eller nöjespark * 2013-02-03

 

Vi fortsätter att granska filmen av Naturskyddsföreningen i Botkyrka Salem och Mathias Monarque.
Se föregående blogg.

 

Hur svarar Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka egentligen på Mikael Karlssons kritik av exploateringen i Hågelby?
Så här säger hon bl.a.:

 

När det kom en intressent med intresse att utveckla Familjeparksidén, så kändes det ”oj det här var superintressant för oss”.
Också ett bra sätt för oss i Botkyrka att stärka hemkänslan.
Vi skall jobba för att Botkyrkaborna skall känna stolthet över en grön och klimatsmart familjepark.

 

Det skulle bli en av de större arbetsplatserna i Botkyrka. Det skulle va både årsarbetare och säsongsarbetare. Totalt 1000 st, cirka, både och.
Hur många året runt”:
Ja, det är nog väldigt svårt att säga just nu. Det hänger mycket ihop med hur många verksamheter som blir verklighet.

 

Och tänker man sig att det kommer uppemot en miljon besökare per år, kommer ju dom att vara intresserade av att handla mat i våra matvaruaffärer och handla andra saker i butiker och äta på restauranger som ligger utanför just själva familjeparken.
Förhoppningsvis även besöka andra delar av kommunen.
Det finns mycket som talar för att det här ger ringar på vattnet.

 

Både ekologiska och kulturella värden är ju av väldigt stor vikt i området. Så vår intention är ju att det här skall bli en grön familjepark.
Men koldioxiden ökar ju”:
E-e-e – Vi hoppas ju att människor skall åka dit kollektivt. Så därför är det så viktigt med de samtal vi har med SL, så att det kan bli ännu fler bussar som går där och på sikt också kan det bli den här spårbundna trafiken mellan Alby och Tumba.

 

Det är viktigt för oss att familjeparken verkligen blir en grön familjepark och att utformningen blir klimatsmart och att man använder byggteknik och så på ett sånt sätt att man kan dra nytta av alternativa energikällor och solenergi och liknande.
Hur värnar ni de höga naturvärdena?”:
Där välkomnar jag också Naturskyddsföreningens kunskaper, - så vi har en bra dialog.

 

Vem skall ta ansvaret, vem återställer landskapet om familjeparken blir en flopp, vem betalar vid en konkurs”:
Ja, det är ju en jättebra fråga men jag hoppas naturligtvis att det inte kommer att hända.

 

Bloggkommentar.
Vi människor är unika på vår jord. Vi kan reflektera och vi kan ta ansvar för att hushålla med resurser och ta hand om djur och natur.
Tar Botkyrkas kommunstyrelseordförande verkligen sitt ansvar för att bevara Hågelby – Skrefstas unika och sista samhällsnära natur- och kulturmark i kommunen.

 

I nästa blogg utvärderar vi kommunordförandens svar.

 

Se filmen, klicka på länken. http://vimeo.com/43246542/ 


RSS 2.0