Nu krävs en omvärdering av Hågelby-Skrefstas naturvärden * 2014-10-29

                  Wiad i Grödinge önskar bebygga värdefull kulturmark

 


”Botkyrka kommun har stoppat planerna på bygget av 17 villor i Grödinge.” Skälet är att bebyggelsen skulle göra ett kraftigt ingrepp på landskapsbilden och biotopskyddet, läser vi i Mitt I av den 28/10 2014.

 

Skälet ”kraftigt ingrepp i landskapsbilden” var ett av många skäl som motståndarna till exploateringen av Hågelby-Skrefsta kulturmarker framförde i synpunkter, yttranden och överklaganden under 7 års tid.
Inte var det någon inom samhällsbyggnadsklustret som tyckte det var skäl nog att stoppa exploateringsplanerna i Hågelby. Detta trots olämpligheten att etablera en nöjespark i Hågelbys landskap, vilket även framfördes i miljökonsekvens-beskrivningen. Även Länsstyrelsens kritik mot planerna på en nöjespark i ett kulturlandskap nonchalerades på ett flagrant och högst anstötligt sätt.
Med 20-30 förlustmiljoner gav slutligen kommunen och exploatören upp. En anmälan till EU om otillbörligt stöd till enskild företagare blev för mycket!

 

Har Botkyrka kommun kommit på bättre tankar nu?

 

Magnus Andersson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka, menar nämligen att Grödingeprojektet är en mindre lyckad lösning ur landskapssynpunkt. Området i Grödinge innefattas av biotopsskydd, vilket innebär att naturen här har mycket höga naturvärden.

 

Vi konstaterar att det är uppenbart lika mycket ”mindre lyckat” att förstöra det samhällsnära och riksintressanta landskapet i Hågelby–Skrefsta med en nöjespark som att bygga villor i det biotopsskyddade landskapet i Grödinge!

 

I ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 23/10 2014 läser vi:
”Vi gör de nödvändiga investeringarna i biologisk mångfald och den skog våra barn en dag ska få njuta av” (citat Åsa Romson).
”Det är tid för ansvar”

 

Nu med den nya regeringens stora utlovade och breda klimatsatsningar har Botkyrka kommun stöd och medel att tillsammans med regeringen ta sitt fulla ansvar för bevarandet av naturen i Botkyrka´s Hågelby-Skrefsta.


Tänk om! Montera ned omodern detaljplan för tingeltangelpark i Hågelby * 2014-10-19

                           Låt det gröna rådaDen 8 år gamla detaljplanen, för åkattraktioner, sagopark, kommersgata, husvagnscamping m.m. allt på bästa jordbruksmark, har blivit högst otidsenlig och beklämmande omodern.
Dylika planer hör absolut inte hemma i en miljövänlig kommun med framtids-planering. Och inte heller i den värld vi nu lever i med hotande mat- och vattenbrist, global miljöförstöring, överutnyttjning av ekotjänster och ekonomisk oro.
Politiker runt om i vårt land måste bli bättre på att förstå sammanhangen och börja prioritera människors behov av ren miljö, fri natur och jordbruksmark istället för att sträva efter en plats på kartan med spektakulära nöjesetablissemang.

 

Som vi tidigare pekat på är svensk natur en turistmagnet. Inte minst naturturismen är på stark tillväxt och omsatte minst 3,6 miljarder kronor år 2012 (enl. forsknings-institutet ETOUR).

 

Hästnäringen omsätter totalt 20 miljarder årligen (kan jämföras med t.ex. Ikea i Sverige, som omsätter runt 7 miljarder). Ref.: http://hippocampus.slu.se/hasten.pdf
Hästnäringen skapar således arbete och produktion.

 

Hågelby-Skrefsta har en mycket stor potential att på naturens egna villkor utvecklas till ett populärt besöksmål. Kvaliteterna som skog och sjö, öppna landskap, levande jordbruk, hästar, Natura-2000 område finns redan.
Tänk om, tänk nytt!


Är Botkyrka kommuns politiker naturfientliga?

                                    Sångsvanar över sjön

 

 

Rekord för svensk turism!
Vacker orörd äkta natur ligger högt på listan för vad som symboliserar Sverige.
Den svenska livsstilen lockar. Turistströmmen ökar till Sverige enligt Visit Sweden.
Har Botkyrka kommun missat detta?

 

Turism är lönsam för Sverige och naturturism är på stark tillväxt. Men dessvärre ligger vi långt ned på listan över länder, som är bra på att skydda naturen och den biologiska mångfalden.
Sverige ligger nere på 89:e plats av 177 länder!

 

Ca 60 procent av ekosystemtjänsterna i världen överutnyttjas och den biologiska mångfalden minskar i en alarmerande takt. Så även i Sverige. Så även i Botkyrka!

 

Alla är vi beroende av friska ekosystem, som ger oss naturupplevelser, rent vatten och mat och sålunda skapar välfärd.
Med andra ord: tillgången till genuin natur är viktigt även ur ett socioekonomiskt perspektiv.

 

Okunnigt, kortsiktigt och destruktivt politiskt agerande styr beklagligtvis fortfarande kommunen Botkyrkas naturfientliga vision av det framtida samhället.

 

Fula ”portar” vid 1100-talskyrkan, asfalterad jordbruksmark, nöjesfält på kulturmark, industriområde med stenkross ovanpå mångfaldens våtmark, förstörda riksintressen, det är Botkyrka politikers uppfattning om vad medborgarna och den ökande turistströmmen vill uppleva i Botkyrka!

 

Eftertankens tid är nu. Låt den planerade nöjesparken i Hågelby Skrefsta bli en symbol för hur spiralen för miljöförstöringar går att stoppa.

 

Annars blir svaret på rubrikens fråga ”JA”!


Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem

Anrik grusväg vid Kyrkvägen leder oss till skyddsvärd våtmark vid Eriksberg
Foto: C-H Ramsay

 

 

Naturskyddsföreningen har i senaste numret av sin medlemstidning Gärdsmygen bl. a. skrivit följande på ordförandesidan av Jan ”Poppe” Govella:

 

Vår glädje
Är för den upplösning som Hågelbyprojektet för närvarande har fått. Familjen Lindgren och Adolfsen Group drog sig äntligen ur Cirkus Botkyrka.
Vi vill passa på att tacka alla som stött oss i denna långa kamp. Jag tänker särskilt på Gunilla Nuse och Carl-Henrik Ramsay med sin populära oberoende Hågelbyblogg och på en anonym skicklig och klok vän.

 

Bloggarna, vår film och hemsida har följts av tusentals medborgare som inte kommer att glömma vad politikerna ville genomföra: En reaförsäljning av Botkyrkabornas egendomar och totalomvandling av ett älskat historiskt landskap.

 

Två avgörande matchbollar fick det hela att vända till vår fördel. Våra överklaganden beträffande strandskyddet gick hela vägen upp till regeringen, som sa nej. Vår EU-anmälan om gynnande av enskild entreprenör gick även upp på regeringsnivå. EU har alla underlag kvar i händelse av att projektet återupplivas och vi fortsätter att bevaka utvecklingen kontinuerligt.

 

Vi är mycket stolta över utmärkelsen ”Silverfalken” som utdelades på årets riksstämma med 300 deltagare för vår sjuåriga Hågelby-kamp.

 

Övrigt
Länsförbundet har startat upp ett samverkansprojekt över kommungränserna för bevarandet och skyddande av Bornsjökilen. Naturskyddsföreningarna i Huddinge, Botkyrka-Salem och Södertälje-Nykvarn med kommuntjänstemän från berörda kommuner deltar. Att detta är viktigt framgår återigen genom kommunens och Skanskas nya övergrepp på Eriksbergs våtmark för att anlägga en stenkross.

 

Se medlemstidningen www.gaerdsmygen.se

 

Vi bloggare noterar att nöjesparkprojektet i Hågelby inte är nedlagt, ligger bara i malpåse.
Flera nya engagerade medlemmar i Naturskyddsföreningen kommer att behövas framöver.

 

       Botkyrka kommuns nya flaggskepp – Miljökatastrofen i Eriksberg,  
       Foto: C-H Ramsay
 
 

RSS 2.0