Botkyrkas gröna värden * 2015-04-16

                  Porten till Tumba skog                                    Foto:  C-H Ramsay

 

 

Botkyrka kommun klappar sig för bröstet – elbilarna för kommunens anställda ökar!
Miljömedvetandet står i fokus i kommunen! Ja visst, det är väl bra med elbilar.

 

Samtidigt händer det mycket miljövidrigt sanktionerat av kommunens politiker och tjänstemän.
Vad sägs om att kommunen i allt snabbare takt exploaterar bort Bornsjökilen och dess gröna samband.

 

Prästviken vid Botkyrka kyrka är ett avslöjande exempel. Det planerade bostadsområdet, på bördig jordbruksmark, kommer att utgöra en barriär för den biologiska mångfalden i kilen.

 

Mittemot Prästviken, vid Botkyrkabacken i Eriksberg, har kommunen och Skanska smugit in ett gigantiskt stenkrossområde. Träd, buskar och ett våtmarksområde jämnades våren 2014 med marken. Resterande våtmarksområde med boplats bl.a. för salamandrar är planerat att också utraderas. Det här området ligger också i Bornsjökilen och var ett värdefullt fågelområde med en mängd olika arter av fåglar och groddjur.

 

Hågelby-Skrefsta utgör en av de smalaste delarna i Bornsjökilen, m.a.o. ett mycket känsligt bevarandeområde. I omedelbar närhet ligger ett Natura 2000-område. Här pågår fortfarande planer efter 7 år att exploatera det öppna landskapets jordbruksmark mellan herrgårdarna.
En 7 meter bred bilväg in från Eriksberg till Skrefsta blir också snart verklighet.

 

I Skårdal´s gamla villaområde, mittemot Hågelby tvärs över sjön Aspen, planeras nya villatomter på jordbruksmark mitt i Bornsjökilen. Ytterligare en barriär för den biologiska mångfalden.

 

På andra sidan Hågelbyleden, bakom brandstationen vid Loviselund, planerar kommunen att utöka befintligt industriområde. Även detta skogsområde ingår i Bornsjökilen mot Huddinge och Hanvedenkilen.

 

Tumba skog är en samhällsnära rik skog med mycket högt socialt värde, ett grönt reservat, med skilda biotoper, en skog för närboendes vila, motion och rekreation. Tumba skog utgör ett sambandsområde mellan Bornsjökilen och Hanvedenkilen.
Den vackra Tumba skog, med ett mycket rikt fågel- och djurliv, ligger nu under detaljplanering och riskerar snart att utplånas.

 

Motionen
Den 2009-04-23 inkom en motion till KF ”Säkra Bornsjökilens unika värden” (KS i Botkyrka 2009:203). Motionen behandlades 2012-01-19 (!) och bifölls. Den avsåg att kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem skulle på initiativ av Botkyrka inleda ett samarbete för bevarandet av Bornsjökilen.
Nu skriver vi år 2015. Så vitt vi vet har ännu inte något samarbete med Huddinge och Salem´s kommuner om bevarande av den gröna kilen kommit i gång!Vad är kommunens svar på det?
Elbilar till kommunanställda. Ja visst, men det är än viktigare att bevara de Gröna Värdena i Botkyrka kommun.
Tror verkligen Botkyrka kommun att man kan tillfredsställa dagens miljökrav genom att politiker/tjänstemän glassar runt i fabriksnya elbilar?


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0