God Jul Blogg * 2015-12-22

       Hågelby i vinterskrud år 2010                                          Foto  C-H Ramsay

 

 

Vi som bloggar för bevarande av Hågelby – Skrefstas unika landskap önskar alla våra följare och Hågelbyvänner En God jul och ett Gott Nytt År

 

Gunilla Nuse och C-H Ramsay


Fortsatt stormigt kring Hågelby Nöjespark * 2015-12-16

 Hästinsläpp i Skrefsta. Den omtalade och retsamma grinden skymtar i bakgrunden.
                                                                                              Foto: C-H Ramsay

 

 

Kommunen hade en smart lösning genom att låta en ”målvakt” år 2007 köpa in Skrefsta Gård i syfte att slippa överklagande när nöjesparkprojektet drog i gång.
Men var det så smart?

 

Nu stundar nämligen nya rättstvister runt nöjesparken.
I veckans Mitti Botkyrka (Nr 1624) läser vi: En arg granne till parken, Staffan Holm, stämmer kommunen för att vilda hästar befolkar hans väg till boningshuset.

 

Nuvarande projektledare för Hågelby och för den försenade markanvisnings-tävlingen, Krister Stralström, ”ser dock inga problem i nuläget”.

 

Ja, lite optimism behövs nog både nu och i framtiden.

 

Under tiden galopperar glada Skrefstahästar fritt ut och in från sina rasthagar.


Botkyrka kommun bäst på klimat? * 2015-12-07

"Tumba Skog" med en upptrampad stig, en av många, i den gamla naturskogen.
                                              Foto:   C-H Ramsay

 

 

Botkyrka kommun bäst på klimat 

Så säger Naturskydsföreningen i en artikel i Södra Sidan nr 49 och utser kommunen till bästa klimatmaxade kommun. Orsak är att Botkyrka kommun äger 175 fossilfria fordon.

 

Samtidigt planeras exploateringar på högvärdiga jordbruksmarker runt om i kommunen, t.ex. i Hågelby-Skrefsta, Hammarby (Botkyrka kyrka), Tumba gärde för att nämna några.

 

Även skogar raderas ut. Närmast på tur står Tumba skog, en äldre skog med rik biologisk mångfald, en skog som är en effektiv kolsänka och en skyddszon mot kraftiga vindar, regn och luftföroreningar. Dessutom och inte minst en älskad skog nyttjad av närboende för vila, rekreation och socialt liv.

 

Dessutom, tunga transporter med stenmassor från Förbifart Stockholmsbygget kommer snart att köras i Norra Botkyrka via Mälaren till Fittja och vidare med tunga lastbilar till Eriksbergsområdet vid Botkyrkabacken.
Där kommer massorna att krossas, lagras och säljas och åter transporteras iväg på kommunens vägar.
Redan nu krossas och säljs stenmassor här i Skanskas krossanläggning för fullt. Stendamm och buller sprids över Botkyrkanejden och kommer så att fortgå i många många år.
Stenkrossverksamheten är långt ifrån maxat miljöansvar och det är en gåta hur Botkyrka kommun tänker lösa det?

 

Till råga på allt är krossverket placerat mitt i Bornsjökilen i det område som Botkyrka kommun valde att kalla ”sumphålet” men som i själva verket var en gammal våtmark full av liv, t.o.m. med rödlistade arter (gulsparv och kungsfågel).

 

Nej, Naturskyddsföreningen, det var att ta i att hylla Botkyrka kommun för att vara klimatmaxad.
De 175 fossilfria fordonen väger lätt mot alla illdåd mot naturen som Botkyrka kommun sysslar med.


RSS 2.0