Sommar i Hågelby * 2015-05-31

 

 

 

Botkyrka näst bäst i Sverige på klimatanpassning, läser vi i senaste Södra Sidan.

 

Vi läser också att 70% av de ursprungliga våtmarkerna i Sverige har torrlagts sedan mitten av 1800-talet för att skapa jordbruksmark.

 

Sedan 2009 arbetar Botkyrka kommun tillsammans med föreningar och markägare för att återskapa våtmarksmiljöer i Grödinge.
Lovvärt och det kanske finns hopp.

 

Men!
Så länge Botkyrka kommun lägger detaljplan efter detaljplan på jordbruksmark, på riksintressant kulturmark, i våtmarker och samhällsnära skogar, då kan inte kommunen kalla sig miljökommun!

 

Så till den pågående markanvisningstävlan om Hågelbys kulturmarker.
Vi hoppas att det högintressanta förslaget om ett utbyggt ridcentrum i Hågelby stöttas av Botkyrka kommun och blir verklighet.

 

Sportjournalist Suzanne Sjögren och tävlingsryttare Pontus Westergren vill ta ridsporten på såväl elit- som ridskolenivå till Hågelby i samarbete med BRS.
Det finns två stora hästcentra, Flyinge i Skåne och Strömsholm i Västmanland men ingenting i Stockholm. Det vill de två ändra på. Hågelby i Botkyrka skall bli det nya hästcentret, som så väl behövs.

 

Vi bloggare (Gunilla Nuse och CH Ramsay) önskar alla Hågelbyfans, miljövänner, hästfolk och beslutande kommunpolitiker en trevlig sommar!
Självklart bloggar vi igen så snart det händer något intressant som vi vill förmedla även om vi har semester.


Hammarby vid Botkyrka kyrka * 2015-05-12

 

 

Hammarby, lika anrik och riksintressant mark som kulturmarkerna i Hågelby-Skrefsta och de är sammanlänkade av den historiska Kyrkvägen.
Hammarby –Botkyrkas historiska hjärta! Med den vackra kyrkan från 1100-talet, en fantastisk ”port” till Botkyrka i blickfånget.

 

Här planerar kommunen att tillsammans med ”kyrkans män” skapa ett nytt bostads-område mitt på högvärdig jordbruksmark, strax intill kyrkan och våra förfäders gravar.

 

Ett dialogmöte mellan kommuninnevånare och kommunens politiska representanter har den 11/5 –15 gått av stapeln i Botkyrkas friskola i Hammarby.

 

Man slås av den okunnighet eller ovilja från politikerna sida att svara när frågor om Riksintresset, kulturmiljön, gröna Bornsjökilen och jordbruksmarken ställdes.
Således viktiga frågor från medborgare vid ett dialogmöte, som skall besvaras och hänsyn därtill tagas! Men inga vettiga svar gavs. Ett spel för gallerierna!

 

Europeiska landskapskonventionen, som trädde i kraft under maj 2011, understryker att i landskapet möts många olika värden och tillgångar – kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska.
I Sverige har vi åtagit oss att skydda, förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner.
Det innebär bl.a. att utveckla en helhetssyn på landskapets värden och en hållbar förvaltning av dessa.

 

Kyrkans män tillsammans med Botkyrkas politiker visar tydligt att den konventionen är ingenting att ta hänsyn till!

 

Dessutom (!), kommunen har helt sonika bytt namn på det historiska namnet Hammarby, som syftar till Tors hammare från Asa-tiden.
Hammarby finns inte längre i handlingarna, nu heter det Prästviken.
Hammarby finns inte!
Varför det kan man undra?

 

Se även en tidigare blogg som beskriver förhållanden närmare:   LÄNK

 


RSS 2.0