Ett ess i ärmen * 2015-09-28

 

 

Läst i senaste Södra Sidan, 29/9 – 2/10. "Yxbråk kan ge ny försening i Hågelby".

 

Staffan Holm, tidigare projektledare för Hågelby Nöjesparksprojekt, vill skapa problem för det nygamla projektet (markanvisningstävlingen i Hågelby) som hämnd för Botkyrka kommuns tidigare agerande.
Se tidigare blogg från maj 2014 om Skrefsta Gård och Staffan Holm. LÄNK 
Som ägare till Skrefsta gård kommer denne enligt artikeln i Södra Sidan att överklaga det vinnande förslaget. Det kommer att skapa förseningar, kostnader och utdragna processer.

 

Ja, men det är väl bra!
Ju fler ”spöken” som dyker upp i Botkyrka kommunens önskeprojekt, desto större är chansen att riskkapitalisten drar sig ur.
Igen!


Årsredovisning av Hågelby Holding AB för 2014 * 2015-09-13

 

 

Till markanvisningstävlingen för Hågelby har företaget Hågelby Holding AB anmält sitt intresse. Nu är det så att just det riskkapitalbolaget haft nära kontakter med Botkyrka kommun i avsikt att lägga Hågelby för sina fötter.

 

Vi tittar efter i de officiella årsredovisningarna för företaget.
Där läser vi för 2012 att bolaget betalat förskott för materiella tillgångar, dvs fastighet, med nära 4 miljoner kronor. Nästa år, dvs 2013, har beloppet ökat till 5 miljoner 716 tusen kronor. Inte illa. Men så blev förutsättningarna för Hågelby nöjespark förändrade och pengarna har försvunnit i Botkyrkas enorma gap.

 

Hur redovisas nu det hela för år 2014?
Jo, p.g.a. osäkerhet angående förutsättningarna för förvärvet av fastigheten har värdet på förskottet nedskrivits till 0 kronor. Det innebär att bolaget redovisar en förlust på nära 6 miljoner kronor.

 

Vad säger nu revisorn (Johan Lindstrand) om denna förlust:
Bolagets egna kapital är förbrukat per 2014-12-31. Kapitalbristen har inte reglerats. Denna omständighet leder till en väsentlig osäkerhet avseende bolagets fortsatta drift.”

 

Styrelsen har inte upprättat en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen 24 kap. 13§.
Nu är det bara tingsrätten som kan besluta om tvångslikvidation.
Det innebär konkurs för Hågelby Holding AB, som Botkyrka kommun specifikt bjöd in till marktävlingen i våras. Tanken på en nöjespark med stugor och camping har aldrig övergetts av kommunen.


Aktuellt från markanvisningstävlan Hågelby * 2015-09-05

                                                         Lavinfara

 

 

”Kvalificerat dravel och ohederlighet” är vår sammanfattning av Botkyrka kommuns redogörelse på deras hemsida om markanvisningstävlan.

 

Tävlingsinbjudan i våras mailades direkt till ”målvakten” i Hågelby Holding AB. Det bolaget har direkta kopplingar till riskkapitalbolaget Adolfsen Group AS som stod bakom J.J. Lindgrens pulveriserade nöjespark.

 

Tanken på en nöjespark i Hågelby har aldrig övergetts av Berggren & Co.
Att Skanska är med i det ur askan uppståndna nöjesparkprojektet var givet. De är nämligen rejält involverade i kommunens exploateringsplaner, bl.a. med stenkrossprojektet i Eriksberg (vid Botkyrkabacken) och vägbygge in i norra delen av Skrefstaområdet.

 

Tävlingen har hela tiden varit ett spel för galleriet. Tävlingen är ett hån mot de deltagare (bl.a. Hågelby Horse Center, PW Equestrian AB), som seriöst inkommit med tävlingsbidrag, som de lagt ned tid och pengar på.

 

Varför redovisa resultatet först i december, när vinnare redan var förutbestämda (Hågelby Holding AB och Skanska Sverige AB, Scandinavian Edutainment AB).

 

 

Uppenbart är att Botkyrka kommun aldrig tänkt att släppa projekt Nöjespark.


Markanvisningstävlingens alla inlämnade bidrag * 2015-09-04

                 Hågelby Park                                          Bild från Google bilder

 

Botkyrka kommun utlyste i våras en markanvisningstävling för att utveckla Hågelby. Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande, var garant för tävlingen.
Deltagarna lovades fullständig sekretess intill dess att tävlingen avgjordes av en politisk jury. Sista dag för inlämning av bidrag var den 1 september.
Men Botkyrka kommun förnekar sig aldrig. Nu upphörde löftet om sekretess. Redan den 2 september offentliggjorde kommunen alla förslagslämnare.

 

Vi redovisar här en lista på alla inkomna tävlingsbidrag till hur Hågelby´s marker enligt förslagen skulle användas.

 

Bejan AB avser att vidareutveckla Hågelby med ett värdshus.

 

Botkyrka ridsällskap (BRS) har som mål att utöka sin ridverksamhet.

 

Bo Trygg med företaget Småhus AB.

 

Filippa Park-gruppen med projekt ”Möte mellan häst och människa”.

 

Hågelby Holding AB föreslår ”Hågelby Familjepark”.

 

Hågelby Horse Center, PW Equestrian AB presenterar en exklusiv evenemangsarena för hästsport med en veterinärklinik. (Se föregående blogg)

 

Skanska Sverige AB i samarbete med Scandinavian Edutainment AB med en idé om Ekotopia –En levande miljö med lustfyllt lärande i Hågelby.

 

Stefano Romano presenterar en föreställning om värdshus med konferenser.

 

Stockholmsmarknader AB ser Hågelbyparken för utomhusevenemang.

 

Urban Design tycker att ett kulinariskt centrum passar i Hågelby.

 

Vi Invest AB sneglar lite mot vattenland, camping och bostäder.


Det är med viss förvåning vi noterar att många förslag saknar nytänkande och upprepar ett redan misslyckat koncept i familjeparkens anda.


Hästsportcentrum i Hågelby! * 2015-09-02

                       Fart, spänning och variation                                  Bilder från Google

 

Vilken utmärkt idé!

Vi som kämpat och bloggat mot en nöjespark i Hågelby-Skrefsta hoppas nu att Suzanne Sjögrens och Pontus Westerbergs vision blir verklighet!

 

Hästar och hästsport i Hågelby i samklang med Botkyrka Ridsällskaps verksamhet i Skrefsta har haft en självklar plats i den anrika miljön sedan lång tid tillbaka.

 

Hästsporten generellt skapar många ringar på vattnet och bidrar till arbetstillfällen och BNP. Hästsporten i Sverige omsätter i samhället 46 miljarder kronor, genererar över 4 miljarder i skatteintäkter och skapar sysselsättning för motsvarande 28 000 heltidstjänster.
Se länk SLU utredning http://hippocampus.slu.se/hasten.pdf

 

Med de goda ideér för Hågelby, som Sjögren-Westerberg har presenterat (läs. artikeln i Mitt I vecka 36, 2015) kommer ett utvecklat hästsportcentrum i Botkyrka att bli ett publikt och levande attraktionsområde med många framtida upplevelser.

 

Satsa på Suzanne Sjögren och Pontus Westerberg!


RSS 2.0