Botkyrka utvecklas – men inte till det bättre! * 2016-08-18

          Botkyrka Kyrka bakom porten                 Fotomontage:  C-H Ramsay

 

 

”Bygget kan starta år 2019” läser vi i Mitt I 28/6 2016.
Det handlar om ”Södra porten till Stockholm” tänkt att ligga på bägge sidor om E 4:an vid Eriksberg och omedelbart granne med 1100-talskyrkan Botkyrka kyrka.

 

Ja, nu har Botkyrka kommun satt ned foten rejält i sina idoga ansträngningar att förstöra mjuka värden i kommunen.
Man förskräcks!

 

Runt om i Botkyrka utarmas nu med rasande fart riksintressant mark, anrik kultur, samhällsnära skogar (rekreationsområden) och högvärdig jordbruksmark.
Hela Botkyrka håller på att utvecklas till ett ekonomiskt och kommersiellt centrum där en god levnadsmiljö måste stå tillbaka. Hågelby, Tumba skog, Hammersta och Eriksberg för att nämna några exempel.

 

Den vackra kyrkan, som faktiskt skänker en slags inre frid när man passerar på den brusande motorvägen, kommer inte längre att synas när planerarna gjort sitt. Det anrika landmärket som stått där sedan 1100-talet byggs bort i ett virrvarr av trafikplatser, höga byggnader, nya industriområden och ett nytt bostadsområde ivrigt påhejade av kommunens förtroendevalda.

 

Betongpoitik är inte vad som behövs för att få ordning på Botkyrkas sociala problem.

 

Man kan inte annat än förskräckas!


Vart är klimatet på väg? * 2016-08-11

     Även Hågelby´s bördiga jordbruksmark behövs i framtiden.        
     Foto: Chr Lagersson

 

 

Denna sommar har i Sverige varit extremt varm och torr. Speciellt utmed östkusten har grundvattennivån sjunkit så lågt att vattningsförbud utfärdats. Brandrisken har varit exceptionellt hög.
På många andra platser eller länder har dessa drabbats av stormar och skyfall med total markförödelse som följd.

 

Vi har alltså nåtts av de väderextremer som klimatförändringen medför. Vad är det då som driver dessa onaturliga väderfenomen. Jo, nu har väl även de mest ivriga klimatförnekarna insett att det är koldioxiden i atmosfären som är orsaken. Koldioxid som härrör från den alltmer accelererande förbränningen av olja och kol från jordklotets gömda arkiv.

 

Att idag ersätta all den energi som erhålls från fossila bränslen med förnyelsebara energier skulle medföra ett behov av mångdubbling av den åkerareal som f.n. finns tillgänglig.

 

Politikerna hävdar i sina miljömål att inom några decennier skall Sverige vara helt fossilfritt.
Så lever även Botkyrkapolitikerna i en egen trång såpbubbla. De talar om miljömål, hållbarhet och energieffektivisering. Men det räcker inte!

 

Till råga på allt elände har Hågelbys jordbruksmark utaktionerats till allehanda nöjesaktiviteter eller med ett annat uttryck ”till förödelse av odlingsmark”.

 

Det är nu tyst i kommunen hur det ligger till med intresset från exploatörerna. Det gäller Ekotopia med sitt förslag  tillika med den andra exploatören, det s.k. Holdinbolaget, som föreslagit ett förverkligande av den underkända detaljplanen för Hågelby. Det råder en samstämmig tystnad.

 

Låt inte kortsiktighet och dumhet råda genom att radera livsviktig åkermark i en bristsituation när klimathotet fortlöpande stärks!


RSS 2.0