Markanvisningstävlan avgjord * 2016-02-25

           Det nya Riksintresset i Hågelby. När kommunen själv får välja.
 
 

Nu blir det dinosaurier på Hågelby! Ekotopia vann tävlingen. Men det är inte allt, det kommer mer.
Frågan är fortfarande öppen vad gäller vattenpark, nöjesparken eller ett hästcentrum på den mark som blir ”över”. 

 

Läs mer LÄNK


Markanvisningen i Hågelby – en skentävling? * 2016-02-17

                            Är detta värdiga vinnare i Hågelby kulturlandskap?

 

 

Vi är många som väntar på resultatet av markanvisningstävlan. Det försenade resultatet skall ”kungöras” under februari månad 2016. Så är det sagt.

 

Många undrar: Är det en skentävling med dåliga lösningar för Riksintresset och hästsporten i Hågelby – Skrefsta?
Som vi alla vet har kommunen en skyldighet att värna riksintressant kulturmiljö med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

 

Vi får verkligen hoppas att kommunen och myndigheten lyckas bättre med bevarandet av kulturmiljön i Hågelby den här gången!


Favoritplats i Botkyrka: Hågelby * 2016-02-02

              Snart är exploateringstävlingen avgjord i Botkyrka´s lyckohjul

 

 

”Favoritplats i Botkyrka: Hågelby” så menar den nya ordföranden i kommunstyrelsen, Ebba Östlin.
Hon tycker att Hågelby är bästa stället för att möta upp kompisar med barn och ta långpromenader.

 

Men det rimmar illa med Botkyrkas senaste översiktsplan daterad 2014.
I den digra skriften om Botkyrkas olika värden och kommande exploateringar har Hågelby radikalt utelämnats i den beskrivande kartan av värdefulla kulturmiljöer. Även under rubriken ”Riksintresse för kulturmiljövård” har Hågelby uteslutits.

 

Botkyrkas politiska ledning har helt sonika avskaffat Riksintresset i Hågelby med några pennstreck.

 

Ebba Östlin får promenera någon annanstans, kulturmarkerna finns inte mer.


RSS 2.0