Miljoner går åter upp i rök i Botkyrka * 2016-01-28

 

 

Axplock av förskönande ordvändningar ur Botkyrka kommuns förra ”visionsskrift” rörande exploateringen av Hågelby-Skrefsta.
Prislappen slutade på ca 20 miljoner kronor. Och det blev inte ens en tumme!
Visionen om en nöjespark kraschlandade som bekant 2014.

 

Det var mycket som Botkyrka kommun ville tillskapa i Hågelby-Skrefstas anrika herrgårdslandskap minsann.

 

Vad sägs om dessa uppfluffade blufford:

 

Erbjuder viktiga biotoper, landskapets element, nav och mötesplatser, linjeföring i landskapet, mittaxel, siktlinje, gångstruktur, formspråk, organiskt växa fram, spännande nyheter, gröna skärmar, rumslighet, ombonad karaktär, bärande brynarter, stämningsskapande lantlig karaktär, gröna miljöer, doftschersmin osv…”

 

Nu försvinner nya 19 miljoner kronor upp i rök i kommunen. Någon inom kommunens fastighets-enhet har missat bluff med fakturor eller brustit i upphandlingsförfarandet. (Mitt-I, vecka 4)
Till problematiken hör att även för några år sedan utbetalades 25 miljoner av skattepengar till bluffakturor.

 

Hur står det till i Botkyrka kommun egentligen?


Tankar kring Botkyrkas Hågelby * 2016-01-20

                            Botkyrka kommun, en lämplig planetskötare?

 

 

Botkyrkapolitikernas agerande i Hågelbyfrågan styrs av trångsynthet och bristande kunskap om långsiktig samhällsnytta och även bristande kunskap om biosfärens behov av långsiktigt skydd.

 

Får det Norska riskkapitalbolaget, Adolfsen Group, sin vilja fram att bygga den eftertraktade nöjesparken, -det får vi snart veta!
I februari är det ju sagt att det redan försenade resultatet av markanvisningstävlingen skall vara klart.

 

Det känns som utgången är given.
Botkyrkapolitikernas uppfattning om främjandet av en hållbar utveckling är just att fylla Hågelby-Skrefstas kulturmarker med ett fullskaligt nöjesetablisemang på åkrarna.


Nytt år – Nya hot i Hågelby * 2016-01-11

 Nya Hågelbyleden visas från E4 till Eriksbergs industriområde. Anslutning till E4 alldeles vid Botkyrka k:a (i kartans övre vänstra hörn). Nya leden dras nedom Botkyrkabacken och från samma led byggs en väg in i Skrefstavallens område (nederst till vänster på kartan).

 


 

2016 är här! Vad kommer det att betyda för Hågelby – Skrefsta – Eriksberg – Lindhov? Detta unika och bevaransvärda herrgårdslandskapet i Botkyrka.

 

Resultatet av markanvisningstävlingen är som bekant försenat. Som väntat. Utgången dock given. Afolfsen Group via Hågelby Holding AB, en av tävlings-deltagarna vill ta upp den gamla detaljplanen om en nöjespark i området.
Det vill kommunen också!

 

Låt oss nu titta på vad som händer på andra sidan om Botkyrkabacken i Eriksberg. Jo, Botkyrka kommun och Skanska har nyligen bildat ett gemensamt bolag för att exploatera Eriksberg, ännu utan detaljplan.
Samma Skanska, vinstmaskinen med höga avkastningskrav, som täljer guld på bygget och driften av det skandalomsusade Nya Karolinska sjukhuset i Solna.
-Skall det nu också täljas guld i Botkyrka?

 

Tillsammans skall Botkyrka kommun och Skanska bygga ”Porten till Stockholm” och en ny Hågelbyled från E4-an med OPS-lösning av ekonomin (se tidigare blogg).
Att kulturarvet Botkyrka kyrka får en skymmande vy genom en helt ny stor på- och avfartsrondell från E4, det bekymrar inte kulturmarodörerna i kommunförvaltningen det ringaste.

 

Från den nya Hågelbyleden planeras också en ny 7 meter bred väg rakt in i Skrefstaområdet alldeles vid tävlingsvallen.
Men om det skrivs inget just nu och vägen har inte markerats på ovanstående karta.

 

Det är inte bara tävlingsbidragen som mörkats och maskerats utan även officiella kartor.


RSS 2.0