Klimatförändring så även i Botkyrka * 2016-06-30

        Interiör från nyöppnade Exploria i Fittja                           Foto: C-H Ramsay

 

 

Ja, sommaren fortskrider. Ännu har inte det i april utlovade beskedet från Botkyrka kommun kommit om vad som kommer att hända med Hågelby- Skrefsta tänkta nöjespark.

 

I dessa tider uppstår alltfler väderextremer världen över. Översvämningar, torka, temperaturrekord, bränder, stormar, hungersnöd hemsöker vår Moder Jord.

 

Innebörden av ”hållbarhet” börjar dock sakta gå in hos allt fler. Förhoppningsvis även hos politiker och samhällsbyggare i Botkyrka kommun, även om det knappast märks.

 

Johan Kuylenstierna, vd vid Enviroment Institute menar att ”om inte näringsliv, politik, vetenskap och konsumenter börjar samarbeta finns ingen hållbar lösning för vårt klimat i sikte”.

 

Inte heller i Botkyrka!

 

Parisavtalet skall träda i kraft senast 2020, således inte mycket tid kvar att visa att man förstått allvaret.
Ett strålande tillfälle för Botkyrka är att nu göra ett hållbart val på riktigt genom att definitivt skrota alla planer på en förödande exploatering i Hågelby – Skrefstas unika och natursköna jordbrukslandskap.

 

Nu finns nämligen redan ett nöjesetablissemang i Botkyrka, -Exploria i Fittja.
På sedan länge ianspråktagen mark (f.d. Coops lokaler i Fittja) har ett nöjescentrum växt fram under våren och är redan invigd. Arbetsplatser har skapats, variationen av aktiviteter för ung och gammal är stor. Exploria ser ut att bli en stor succé.

 

Hågelby Nöjespark behövs inte längre. Botkyrka kommun har fått sin nöjespark i kommunen. Ett hållbart val är nu att Hågelby – Skrefstas öppna jordbrukslandskap kan finnas kvar och ”betjäna” dem som istället vill ha rekreation på naturens egna villkor i det anrika landskapet.
Det är i sanning en hållbar utveckling på riktigt, och en utmärkt reklam för en kommun som vill arbeta miljösmart.

 

Märkligt och besynnerligt är att Botkyrka kommun startade en markanvisningstävlan för Hågelby – Skrefsta samtidigt som planerna på Exploria växte fram. Vinnaren av tävlingen, dvs Ekotopia har i vissa delar samma koncept som det nyöppnade Exploria.Hur tänkte Botkyrka kommun där?

 


Exploria satsar fullt ut i Botkyrka – Fittja * 2016-06-01

        En förhandstitt i Explorias interiör                                   Foto:  C-H Ramsay

 

 

Explorias satsning på ett nöjespalats i COOP´s f.d. lokaler i Fittja blir troligen en succé.
Som tidigare utlovats, ”Det blir något alldeles extra”, det kan vi nu konstatera.

 

Det blir en PR-mässig katastrof för Botkyrkas styrande att fortsätta planerna på ett gigantiskt nöjesetablissemang i Hågelby bara några ”stenkast” ifrån Explorias storsatsning.

 

Vår uppmaning är: Utplåna inte en av Botkyrkas sista spillror av kulturarv i Hågelby – Skrefsta.

 

Ett nöjescentrum finns ju nu snart i Botkyrka på redan ianspråktagen mark. Redan 20-e juli 2016 öppnas portarna till den spännande jättesatsningen för både ung och gammal.

 

Det är faktiskt inte någon annan som skall ta rätt beslut att värna om kulturarv och miljö i Hågelby. Det är Botkyrkas förtroendevalda, som nu har det ansvaret.


Trevlig sommar önskar bloggarna Gunilla Nuse och C-H Ramsay. Kanske vi ses på Exploria.


RSS 2.0