Hågelby Nöjespark får en konkurrent * 2016-05-18

                                              Kometen i Botkyrka

 

 

Snart blir det premiär i Coop:s gamla lokaler i Fittja. Den 1/6 är det sagt att det blir premiär för Nöjespalatset Exploria.
Så äntligen får Botkyrka kommun sitt hett efterlängtade och åtrådda nöjes-etablissemang med inslag av dinosaurier.

 

Det var snabbt marscherat den här gången.

 

Vi får hoppas att palatset i Fittja blir så lyckat och populärt att de 9 år gamla planerna på en nöjespark med liknande innehåll i Hågelby-Skrefsta har spelat ut sin roll.
Ty två nöjesparker inom en radie av 6 km från varandra är inte vidare smart.
Kulturmarkerna i Hågelby-Skrefsta bevaras som de nu står, kommunen får sin ”nöjespark” och arbetsplatser i Fittja och hästverksamheten kan vara kvar i Hågelby.
Ett verkligt win-win koncept.

 

Så arbetar en kommun som vill sätta sig på kartan både som nöjeskommun och bästa miljökommun samt månar om en redan befintlig ungdomsverksamhet.

 

Ty det finns inget liknande samhällsnära kultur- och naturområde som Hågelby i hela Botkyrka. Inte heller finns det en så väl fungerande och sedan länge inarbetad hästverksamhet för ungdom i hela Botkyrka som den i Skrefsta.


Naturen i Hågelby - Skrefsta är en turistmagnet * 2016-05-11

       Myllrande liv i Hågelbys våtmark                  Foto och montage:  C-H Ramsay

 

 

Undvik ett historiskt misstag. Se till helheten i det unika Hågelbylandskapet. Det duger inte att säga ”ja men naturen finns ju kvar runt omkring”. (Sagt av den förre exploatören JJ Lindgren).
Självklart skall vårt kulturarv i Botkyrka bevaras nu och in i framtiden som det står nu.

 

”Giganternas kamp om ditt nöjesliv” som lokaltidningen Mitt I skrev om 26/4 2016, det är en kamp som Botkyrkas styrande gladeligen ägnar sig åt medan skattemiljonerna rullar i projekt Nöjespark.
Istället borde kampen i den "miljövänliga kommunen Botkyrka" handla om att på allvar bevara viktiga naturområden.
De plågsamma nöjesparksförsöken borde upphöra – nu och för all framtid.

 

Består Botkyrkas gröna hus av en samling ekologiska analfabeter -kan man undra.
Nu är det dags att inse och förstå att det viktiga ekosystemet som faktiskt finns även i Botkyrka är som ett Naturens BNP, som ger oss gratis råvaror och även ger oss gratis tjänster.
Ett hållbart samhälle betyder bl.a. bördiga jordar, ren luft, rent vatten, pollinerade grödor, skogar som buffrar stormar och tjänar som kolsänkor, kort sagt ekotjänster, som naturen skänker till oss helt gratis.

 

Naturen och biosfären är en grundförutsättning för att vi skall kunna leva på vår jord. Så detta populära uttryck ”Hållbar utveckling” handlar om hur vi och även politikerna i Botkyrka Kommun skall förvalta vår biosfär och vår Moder Jord på ett klokt sätt.

 

Ett hållbart utvecklat Botkyrka är ett Botkyrka utan Hågelby Nöjespark. Ansvaret vilar på politiker och tjänstemän.


RSS 2.0