Landgrabbing i Hågelby * 2017-10-04

        Skanskas förberedelser för ny väg vid Botkyrkabacken in mot Skrefsta

 

 

År 2007 påbörjades den för skattebetalarna så kostsamma detaljplaneprocessen om Hågelby Nöjespark.
Emellertid, det ”bidde inte ens tumme” nu när Markanvisningens vinnare Ekotopia inte heller lyckats etablera sig i Hågelby. Ekotopia och Skanska, som tydligen också var inblandad, har lagt ned planerna på en dinosauriepark i sept. 2017.
Kommunen beklagar att den svenska marknaden inte är mogen för ett så spännande koncept som Ekotopias.

Skanska Sverige AB, som satt sina klor i Botkyrka kommun hör väl i högsta grad till den Svenska marknaden?

Sanningen är nog snarare att ”marknaden” och Botkyrka kommun tillsammans inväntar Vägverkets stöd att bygga en ny infart från E4-an vid Botkyrka kyrka in i Eriksberg till den Nya Hågelbyleden.

Då kan Skanska bygga den nya tillfartsvägen över Botkyrkabacken in i Hågelby -Skrefstas jungfruliga marker vid tävlingsvallen.

Då är det fritt fram för marknaden (läs Skanska) att roffa åt sig det anrika herrgårdslandskapets jordbruksmark för ”nya spännande koncept”!

Landgrabbing kallas det!


RSS 2.0