Vi är ekologiska analfabeter * 2014-04-29

 

 

Rubriken och följande blogg är inspirerad av en artikel i SvD den 8/4 –14 med referens till Carl Folke, professor i naturresurshushållning.

 

Ett samhälle skulle inte överleva utan sina omgivningar. Enorma ytor krävs för att ge oss mat från jordbruk och hav.

 

De människor som bor i urbana samhällen har en tendens att tappa kontakten med naturen. Det är en bedrövlig utveckling när mobila telefoner och Facebook släcker förmågan att intressera sig för de känsliga, ömtåliga och intressant viktiga sambanden i naturen.

 

Från havet får vi fisk, skaldjur och sjöfart.
Från jordbruket erhåller vi maten vi äter, dvs kött, spannmål, frukt, grönt och olja.
Skogen ger oss timmer, ved, fibrer, svamp och bär.

 

Samhällets avfall måste tas om hand av naturen på ett hållbart sätt.
Jordbruksmarken skall återföras med de näringsämnen (mullämnen, kväve och fosfor) vi utsöndrar via avloppsnätet och reningsverken. Den växande grödan upptar och renar luften från koldioxid.
Växthusgasen koldioxid upptas även av våra sjöar och av havet.
Alla våra våtmarker är mycket viktiga för rening av flödande vatten. Det utgör också viktiga livsrum för en stor mängd arter varav flera är utrotningshotade (rödlistade).
Skogen är vår viktigaste resurs för att rena luften från koldioxid och luftföroreningar. Skogen begränsar effekten av stormar, den fördröjer vattenflöden efter kraftigt regn.
Gammal skog är nödvändig som livsrum för ett mycket stort antal skilda arter.

 

Det är visat att i ett hållbart samhälle krävs det ca 1000 gånger större produktiv areal av hav, sjö, åker, våtmark och skog för att täcka samhällets behov av försörjning.

 

Begreppet ”ekotjänster” är det som vi får gratis från naturen.
De utgörs av försörjningstjänster från hav, åker, skog, svamp, bär, vind- och solenergi.
Vidare av reglerande tjänster som rent vatten från regn (destillerat vatten), vattenrening i grusåsars sandlager, grundvatten, buffrande av klimatvariationer, neutralisering av tillfälliga utsläpp av skadliga ämnen m.m.
Kulturella tjänster som består av skönhet, upplevelser, inspiration, rekreation sommar som vinter, turism och båtsport i gratis tillgänglig skärgård.
Stödtjänster är de grundläggande funktioner i ekosystemen som är en förutsättning för alla övriga tjänsters funktion. Här kan räknas upp: jordmånsbildning, fotosyntes, biokemiska kretslopp, binas pollinering av grödor, energi och inte minst viktigt är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden.

 

Ett samhälle är förlorat om naturarvet förslösas, om för stora uttag görs från både förnybart och icke förnybart naturkapital. Det är ett faktum att de flesta av ekotjänsterna inte kan ersättas av andra ekotjänster och det kräver således en begränsning i utnyttjandet.

 

Det icke förnybara naturkapitalet som mineraler, fossil bergolja och jordbruksmark måste behandlas som en begränsad resurs, som skall räcka i tusentals år till våra kommande generationer.

Mineralprospektering och gruvbrytning regleras hänsynslöst i en speciell lag, som är överordnad alla övriga lagar. Den lagen medger följaktligen att det är tillåtet att bryta malm mot markägarens vilja och t.o.m. i ett naturskyddsområde.

 

Naturens gratisarbete mäts dessvärre inte in i bruttonationalprodukten (BNP). Däremot ökar BNP på ett bedrägligt sätt när ett samhälle hugger ned sin skog eller bebygger åkermark eller skövlar en sandås eller öppnar gruvor för brytning.

 

Det är med bestörtning man kan notera att många kommuner drivs med kortsiktiga planer och utan djupare kunskaper om vad ekotjänster är och betyder för vår överlevnad på sikt.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0