Vad händer nu i Hågelby * 2014-11-26

                                                 Bevara mångfalden

 

 

En ”markanvändningstävling” förbereds av Botkyrka kommun. Tävlingen riktar sig till presumtiva exploatörer och syftar till att få in nya förslag hur markerna i Hågelby Skrefsta skall nyttjas.

 

Politiker och tjänstemän glider vidare i sina karriärer som om kraschen med Hågelby nöjespark överhuvudtaget inte skett.
Har det blivit praxis i Botkyrka kommun att misslyckanden med åtföljande kapitalförstöring bara möts med en axelryckning?
Så ser det ut!
Tiga, förvilla, förneka, mörka och gå vidare!
Respekten för skattebetalarnas pengar, som kommunen är satt att klokt förvalta, är sannerligen låg.

 

Två utredningar om hästverksamhetens vidare öden i Botkyrka har kommunen bekostat med skattemedel.
Dessa två uttömmande utredningar borde räcka för att förstå att ridsporten är mycket viktig och skall satsas vidare på inte minst just i Hågelby-Skrefsta.

 

Vad säger miljöbalken 3 kap. om markanvändning?
Jo, i korthet att mark skall användas till det den är mest lämpad till. Oexploaterade områden skall skyddas mot påverkan som väsentligt ändrar områdets karaktär. Jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs för väsentliga samhällsintressen. Områden med riksintresse för naturvård och kulturmiljö eller friluftsliv skall skyddas.

 

Hur rimmar den lagen till kommunens markanvändningstävling, som just syftar till ett lagbrott dvs att exploatera de riksintressanta kulturmarkerna med högvärdig odlingsjord vid Hågelby-Skrefsta!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0