Nu krävs en omvärdering av Hågelby-Skrefstas naturvärden * 2014-10-29

                  Wiad i Grödinge önskar bebygga värdefull kulturmark

 


”Botkyrka kommun har stoppat planerna på bygget av 17 villor i Grödinge.” Skälet är att bebyggelsen skulle göra ett kraftigt ingrepp på landskapsbilden och biotopskyddet, läser vi i Mitt I av den 28/10 2014.

 

Skälet ”kraftigt ingrepp i landskapsbilden” var ett av många skäl som motståndarna till exploateringen av Hågelby-Skrefsta kulturmarker framförde i synpunkter, yttranden och överklaganden under 7 års tid.
Inte var det någon inom samhällsbyggnadsklustret som tyckte det var skäl nog att stoppa exploateringsplanerna i Hågelby. Detta trots olämpligheten att etablera en nöjespark i Hågelbys landskap, vilket även framfördes i miljökonsekvens-beskrivningen. Även Länsstyrelsens kritik mot planerna på en nöjespark i ett kulturlandskap nonchalerades på ett flagrant och högst anstötligt sätt.
Med 20-30 förlustmiljoner gav slutligen kommunen och exploatören upp. En anmälan till EU om otillbörligt stöd till enskild företagare blev för mycket!

 

Har Botkyrka kommun kommit på bättre tankar nu?

 

Magnus Andersson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Botkyrka, menar nämligen att Grödingeprojektet är en mindre lyckad lösning ur landskapssynpunkt. Området i Grödinge innefattas av biotopsskydd, vilket innebär att naturen här har mycket höga naturvärden.

 

Vi konstaterar att det är uppenbart lika mycket ”mindre lyckat” att förstöra det samhällsnära och riksintressanta landskapet i Hågelby–Skrefsta med en nöjespark som att bygga villor i det biotopsskyddade landskapet i Grödinge!

 

I ett pressmeddelande från Miljödepartementet den 23/10 2014 läser vi:
”Vi gör de nödvändiga investeringarna i biologisk mångfald och den skog våra barn en dag ska få njuta av” (citat Åsa Romson).
”Det är tid för ansvar”

 

Nu med den nya regeringens stora utlovade och breda klimatsatsningar har Botkyrka kommun stöd och medel att tillsammans med regeringen ta sitt fulla ansvar för bevarandet av naturen i Botkyrka´s Hågelby-Skrefsta.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0