Rädda åkermarken innan det är för sent * 2015-01-12

 Ett böljande rapsfält på den värdefulla åkermarken vid Hågelby    Foto: C-H Ramsay

 

 

Klimatförändringar och en växande befolkning gör att odlingsbar mark kommer att bli en bristvara i framtiden. Samtidigt förstörs god jordbruksmark för alltid, när städer och tätorter tillåts breda ut sig.

 

Framtidens jordbruk skall mätta allt fler munnar, samtidigt som stora arealer jordbruksmark försvinner p.g.a. undermåliga och felaktiga politiska beslut. Möjligheten att odla upp nya arealer är begränsad om man samtidigt vill bevara skogar och skyddsvärda marker som ännu finns kvar.

 

Mer folk, minskade odlingsbara ytor och lägre skördar p.g.a. klimatförändringar kommer att leda till verklig livsmedelsbrist i hela världen. Åkermark kommer därför att bli en absolut bristvara överallt i en snar framtid. Det är därför oanständigt om minskningen av odlingsmark beror av exploatering för bebyggelse och vägar och allra värst bara för nöjes skull som i fallet med Hågelby.

 

När åkermark bebyggs så försvinner den för alltid. Enligt plan- och bygglagen skall kommunen bland mycket annat ta hänsyn till en långsiktigt god hushållning med mark och vatten. Det är kommunen som skall tillämpa lagstiftningen, medan länsstyrelsen har ett rådgivande ansvar.

 

I Botkyrka ser vi nu att exploateringen av den goda åkermarken ökar katastrofalt.

 

Trots en lagstiftning som ska skydda åkermark, visar utvecklingen i miljöfientliga kommuner, som t.ex. Botkyrka, att jordbruksmarken i praktiken saknar ett effektivt skydd.

 


Ref.: Naturskyddsföreningens policy för jordbruk och livsmedelsförsörjning. LÄNK


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0