Blir Nöjesparken i Hågelby en årsring i stadsmiljön? * 2015-11-04

                       Kulturella årsringar är Botkyrkaflum

 

I Botkyrka kommuns nya Översiktsplan, godkänd och undertecknad av Katarina Berggren år 2014, kan man tydligt tolka kommunens ställningstagande till det riksintressanta kulturlandskapet i Hågelby-Skrefsta och kommunens ovilja att bevara detta landskap.
Det är inte längre värt att bevara vårt kulturarv och det anses inte längre vara av riksintresse!
Hur gick det till?
Jo, genom att helt sonika utelämna uppgifter om kulturskatten i Hågelby i vissa delar i den digra översiktplanen, så finns inte riksintresset i Hågelby längre.

 

På sid 78-79 i översiktsplanen under rubriken ”Botkyrkas kulturmiljöer” berörs inte ”Hågelby” i texten överhuvudtaget. På den rosafärgade delen av tillhörande karta (= kulturmiljövård) nämns t.ex gårdarna Lindhov, Elvesta och Norsborgs herrgård. Hågelby Gård har däremot helt utelämnats på den beskrivande kartan på värdefulla kulturmiljöområden.
Varför?

 

Vi läser vidare i översiktsplanen på sid 128 under rubriken ”Riksintresse för kulturmiljövård, MB 3 kap. 6 par., Värdebeskrivning”.
Även i denna textmassa har Hågelby-Skrefsta utelämnats. Trots att Hågelby utgör ett av Botkyrkas allra viktigaste riksintresse med spårbarhet till bronsåldern.

 

Det är märkligt och tendentiöst och kan bara tolkas som att Botkyrka kommun inte längre anser att Hågelby-Skrefsta som det står idag är värt att skydda och bevara till kommande generationer.

 

Förklaringen till kommunens avsiktliga ovilja att nämna Hågelby i översiktsplanen, får vi troligen när vi läser ett av idetävlingens bidrag om marken i Hågelby, som kommunen utlyst.
Som bekant vill Hågelby Holding AB fortsätta på de tidigare planerna på en nöjespark i Hågelby och har lämnat in ett tävlingsbidrag med bl.a. en övergripande tidsplan enligt nedan:

 

År 2016 kv, 1 antagande av detaljplan 1 och överklagandeprocessen inleds.
År 2016 kv 2, planuppdrag för detaljplanerna 2 & 3
År 2018, kv 1 Laga kraft, detaljplan 1
År 2018 kv 2, Antagande i KF av detaljplanerna 2 & 3 (överklagandeprocess)
Osv. m.m.

 

Med ovanstående planer från en trolig vinnare av tävlingen är det självklart inte så smart att pränta ned Hågelby-Skrefstas riksintressanta kulturvärden i översiktsplanen.

 

Men, nej Katarina Berggren, det duger inte att utelämna fundamental information för att vilseleda beslutsprocessen i kommunen.

 

Vi citerar lite snömos ur översiktsplanen (sid 78): ”Inom stadsbygden har Botkyrka kommun en syn på kulturmiljön som föränderlig och vi har en ambition att varje tid tillför sin årsring till stadsmiljön”.

 

Vad tror Ni läsare att Nationalmuseum skulle säga om någon med ”modern syn på kulturen” målade mustascher på Rembrants alla porträtt!

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0