Hur hanteras konfidentiella handlingar i Botkyrka * 2015-10-27

             Bilaga 2 visar Holdingbolagets förslag till placering av BRS

 

Hågelbyområdet i Botkyrka kommun är föremål för en idé- och markanvisningstävlan anordnad av kommunen.

Inkomna bidrag, inalles 11 st, har begärts utlämnade i enlighet med offentlighets-principen. Kommunen har hänvisat till sekretess och avvisat begäran. Dock utlämnades vissa tävlingsbidrag i svartmaskerad, censurerad form. Medvetet eller omedvetet har dock några bidrag utlämnats omaskerade efter överklagan till Kammarrätten i Stockholm.

 

Anmärkningsvärt är att det bidrag som Hågelby Holding AB lämnat är i sin helhet en spegling av detaljplan 1 för Hågelby Familjepark med alla förvärvade rättigheter och utredningar, som Familjen Lindgren AB framtagit och som Holdingbolaget köpt.

 

Det är också märkligt så besynnerligt varför kommunen väljer att maskera delar av följande rader. För vem skulle denna information i tävlingsbidraget vara besvärande kan man undra?

 

Ordagrant citerat under punkten ”Ridverksamhet” i Holdingbolagets tävlingsbidrag:
Vi är övertygade om att det finns goda möjligheter till inte bara samexistens utan även samverkan mellan Botkyrka Ridsällskap och familjeparken som tillgodoser båda parters berättigade intressen. Vår bedömning är dock att det inom en inte särskilt avlägsen framtid krävs en ny ridanläggning som är utvecklingsbar över tid.


Vi föreslår en ny anläggning i omedelbar närhet till familjeparken. I bilaga 2 har vi angett en yta som vi bedömer som lämplig för en nyetablering - en plats där det finns möjlighet till expansion, som har två anslutningsvägar (med framtida möjlighet till tre) och som ligger närmare kollektivtrafik. Marken ägs av Botkyrka kommun och Svenska kyrkan - Prästlönetillgångar i Stockholms stift.


Vi är beredda att medverka i en förnyad förstudie och bidra till framtagande av konkreta rambeskrivningar för totalentreprenad och motsvarande underlag för att inom överskådlig tid åstadkomma en ny ändamålsenlig och större ridanläggning i närområdet.
Vi är även beredda att reservera vissa delar av boendeområdena för i första hand “hästrelaterade” besökare (kan bli aktuellt i samband med tävlingar och andra evenemang).
Slut citat.


Det framstår som odiskutabelt att Holdingbolaget begär att för sin kommande verksamhet få tillgång till BRS´ arrendemarker och byggnader med locktoner och ett uselt vänsterhandserbjudande.
Det är tarvligt att låta det underkända Nöjespark/Familjepark projektet återuppstå.
Konsekvensen av myglande, okunniga och dåligt pålästa politiker kommer att bli förödande för Botkyrka Ridsällskap.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0