Tillväxt på en begränsad planet är en omöjlighet utan att förstöra jordens resurser ◊ 2011-07-29


Hågelby hotas av profithunger och kulturförstörelse
 
T.ex.
 
Botkyrka kommun spenderar pengar de inte har (skuldsatt kommun)
 
På saker som invånarna inte behöver (nöjesparken i Hågelby)
 
För att göra intryck som inte består (sätta kommunen på kartan)
 
Göra intryck på människor politikerna inte bryr sig om (genom att inte lyssna på kommuninnevånarna).
 
Häpnadsväckande nog räknas jordens resursförstörelse som en pluspost i bruttonationalprodukten (BNP)!


Arkeologi är akademisk forskning även i Hågelby ◊ 2011-07-22

 
                        Hågelbys anrika marker ruvar på hemligheter från forntid
 
Forskning och teknik går ständigt framåt. Tekniker utvecklas alltid. I en framtid kommer med säkerhet finare och mer precisa metoder att underlätta och rimligen revolutionera arkeologernas arbete och tolkningar.
 
Ur det perspektivet, hur viktigt är det inte att ta stor hänsyn till alla kända fyndplatser och bevara dem till framtiden!
 
Det är oförlåtligt att kommuner runt om i Sverige exploaterar bort all vår gamla kultur genom att bygga vägar, köpcentra, upplevelseparker, nöjesparker och allsköns byggnation som vi faktiskt inte behöver.
 
Med förskräckelse och förvåning ser vi kommuners härjningar, ansvariga myndigheters skydd är inte starkt och stadigt nog. (Skriver Maja Hagerman i en utmärkt och spännande ledare i DN, 16/7 2011. LÄNK)
 
Botkyrka kommun är en av de kommuner i Sverige som klart utmärker sig för en total oförståelse och likgiltighet inför ett unikt och uppskattat kultur-naturlandskap i kommunen.
 
Kultur och naturmarken i Hågelby – Skrefsta området i Botkyrka står inför en total förintelse. Här skall byggas en stor nöjespark med ett omfattande campingområde.
 
Kommunen Botkyrka utger sig för att vara en miljökommun, samtidigt som de med öppna ögon är beredda att offra den bevaransvärda kulturmarken.
 
Hur går det ihop? Långt ifrån trovärdigt!
 
Miljonprogrammens renovering står väl på tur. Där skapas arbetstillfällen. –Eller hur Katarina Berggren?
 
Katarina
Du är väl medveten om att Du låtit Din kommun sponsra den framtidsinriktade organisationen Tällberg Foundation, vars ändamål är att verka för att beslutsfattare förstår Sveriges konkreta framtidsutmaningar. Botkyrka kommun har till exempel kommit med sin speciella utmaning att miljonprogramområdena nu står inför absolut nödvändiga upprustningsbehov. Flera tusen jobb kan skapas.  
 
Katarina förstår Du att Nöjesparken i Hågelby borde ha extremt låg prioritet i förhållande till kommunens behov av upprustade bostäder. Det är dessutom osmakligt när Botkyrkabyggens överskott plöjs ner i Subtopia cirkus, när vart enda öre krävs till bostäderna.
 
Katarina  förstår du att Din och kommunens trovärdighet är skadad. 
  
Katarina har Du läst boken om "Den Stora Förnekelsen" (utgiven av Tällberg Foundation, Anders Wijkman och Johan Rockström)?


Kommunen Botkyrka lyfter inte fram Gröna Landskap ◊ 2011-07-17

 
Bilden visar Hågelby-Skrefsta i Botkyrka. En fantastiskt natur och kulturområde fullt av arkeologiska hemligheter under jorden. Ett fullständigt unikt och högst skyddsvärt område, som för länge sedan borde ha förklarats som naturskyddsområde.

 

Kartan illustrerar del av detaljplanen över Botkyrka kommuns projekterade exploatering i området Hågelby-Skrefsta.
 
Utan hänsyn till naturen, utan hänsyn till kulturen, utan hänsyn till jordbruksmark och biologisk mångfald, utan hänsyn till Botkyrkabornas önskan skall här byggas en nöjespark –eller som politikerna helst vill kalla den "Hågelby familjepark".
 
Studera kartan och förvånas och förskräcks över Botkyrka kommuns allvarligt menade åsikt att de tar stor hänsyn till Hågelbys marker och Riksintresset samtidigt som markerna fullbebyggs.
Det faller på sin egen orimlighet.
 
Det lokala Botkyrkapartiet (Bp) verkar för Hågelbys bevarande och partiet har fått hela kommunfullmäktiges stöd, dvs alla partier stöder två viktiga att-satser, som följer:

* att fastställa principen att områden med höga naturvärden och kulturmiljöer ska bevaras och göras tillgängliga.
* att utvecklingen av Hågelbyområdet med omgivningar ska ske i dialog med Botkyrkaborna och med hänsyn till natur och miljö.

 
Bra –äntligen! Är man nu tillräckligt rakryggad och trovärdig i kommunens beslutande organ och vill man visa hänsyn till Hågelbys särart kan man inte fylla området med vägar, gator, hotell, servicebyggnader, campingplatser, weekendhus, äventyrsbad, bilar och husvagnar, upplevelsepark och inte minst en arena för 50.000 skränande personer.
 
Botkyrkaborna mister då de spår och värden som vittnar om platsens unika forntid och det öppna landskapet försvinner för alltid i en smaklös nöjesparks skugga.

Dags för stramare tyglar i kommuner ◊ 2011-07-06

 
                                                                        Foto: Marielle Andersson Gueye
 
Kloka och intressanta artiklar skrivna av pålästa och insiktsfulla journalister / kolumnister dyker upp i pressen titt som tätt.
En kolumnist har skrivit (SvD 22/6 2011, Gunnar Strömmer) "När kommuner klubbar sina beslut måste vi kunna lita på att de inte gynnar några särskilda intressen för egen vinning".
 
Det senaste året har flera affärer rullats upp som gett självbilden i Sverige en knäck. – Vi kanske inte längre är en av de få länder som är minst utsatta för korruption.
 
Vi bloggare ställer oss frågan:
Kan Botkyrkas kommuninnevånare helt lita på att det går rätt till i Hågelby familjeparksprojekt? Vad, Vem eller Vilka är det som driver Botkyrka kommun att genomföra landskaps- och kulturförintelsen. Botkyrka kommun går klart emot sina uppsatta miljömål, många myndigheters avrådan, Naturskyddsföreningens alla kloka argument mot exploateringen m.fl.
 
Politiker och deras tjänstemän kan ta dina barn ifrån dig. De kan dra en väg tvärs över din tomt och de kan bestämma om företaget du jobbar på får ett uppdrag eller inte.
 
Vi läser i SvD 18/6 (TT) Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga korruptionen i kommuner och landsting samt i kommun och landstingsägda företag.
Föredömligt, eller hur?
 
Hög tid för Botkyrkas skattebetalare att granska sina förtroendevaldas affärer och mot
iv.

 
P.S. Läst i Sv D den 5 juli: Västerås kommun misstänks nu för jäv vid beslut om att bygga ett äventyrsbad (se föregående blogg). Avtalet är nu anmält till förvaltningsrätten.
Riktig spännande faktiskt!!

RSS 2.0