Vill skattebetalarna ha en nöjespark i Hågelby? * 2014-12-23

             Den gode Hågelbytomten önskar en God Jul och ett Gott Nytt År

 

 

Botkyrka kommun utlyser en tävling om hur markerna och husen vid Hågelby skall exploateras.

 

Vore det inte klädsamt av kommunen att nu ordna en ny opinionsundersökning om exploateringen.
Utlys istället en tävling bland innevånarna om de adekvata frågorna som skall ställas i undersökningen.

 

Frågorna kunde vara:
- Vill Du ha ett nöjesetablissemang i Hågelby, även om det förstör jordbruksmarken, arkeologiskt intressanta lämningar och det öppna landskapet för alltid?
- Vill Du rasera ungdomssporten för flickor i Skrefsta och i stället få en nöjespark med tingel-tangel-kommers?
- Är Du beredd att avstå ännu mer pengar av dina skattekronor till ytterligare tveksamma projekt?
- Vill Du att riskkapitalister skall få fria händer att exploatera Hågelby Skrefsta´s kulturmarker?

 

Hågelby Skrefsta är medborgarnas egendom en gång inköpt med skattebetalarnas pengar!!

 

Vi skickar med en liten julklapp, dvs länkar till kommunens hemsida om vad som nu pågår.

LÄNK1  LÄNK2

 


Ulf Wilken utreder ridverksamheten i Botkyrka * 2014-12-19

       Skrefsta herrgård med intilliggande marker efter ett foto från 1967

 

 

Kommunen har konstaterat att ridning är en stor flickverksamhet i Botkyrka och har uppdragit åt en extern konsult (Ulf Wilken, Strömsholm) att genomföra en kartläggning av förutsättningarna kring häst- och ridverksamheter.

 

Endast en ridskola inom kommunen (BRS) kan erbjuda ridning för ungdomar och vuxna. Denna förening har f.n. 707 medlemmar och 720 uppsittningar per vecka. Utredaren konstaterar att Ridsällskapet bedriver en väl fungerande och seriös ridskoleverksamhet med kompetent personal med ett lämpligt och välskött hästmaterial. Ridskolan har en kölista på c:a 100 barn som för närvarande förhindras att börja rida på grund av platsbrist.

 

Det är utredarens uppfattning att BRS ridskoleverksamhet är en av landets främsta, bl.a. vad avser utbildning, allsidighet, elevomhändertagande och hästutnyttjande. Dvs ungdomsverksamhet som ligger helt i linje med vad en kommun bör stödja.

 

På sikt förväntas att nya myndighetskrav kan komma att ställas på verksamheter som omfattar hästhållning.
Ulf Wilken föreslår därför i sammandrag att en helt ny stallbyggnad uppförs med boxplatser och med en tillhörande servicedel. Ett nytt stall bör placeras så att det i framtiden kan byggas samman med ännu ett ridhus för ridskoleverksamhet. Vidare föreslås att snarast investera i några nya hagar, markarbeten med dränering samt asfaltering av några ytor.

 

Utredaren ser vidare ett behov av minst en ytterligare ridskola i kommunen och bedömer att detta inte skulle ha en negativ inverkan på befintliga verksamheter. Utredaren ser möjligheten att en mindre, funktionell ridskoleverksamhet drivs som en filial till BRS i en kommunägd anläggning.

 

Slutligen ser utredaren det som angeläget att barn och ungdomar kommer i kontakt med djur och natur med hästar som en integrerande del, speciellt i Botkyrka kommun där den uppkomna demografin har specifika krav.
Genom att satsa på hästsport och ridverksamhet erbjuder kommunen en attraktiv fritidssysselsättning, främst för flickor, som ofta leder till ett livslångt intresse med utvecklande förmågor som empati, ansvar och arbetsledning.

 

Läs rapporten av Ulf Wilken i sin helhet: LÄNK


Kulturarvet Hågelby Gård i Botkyrka förfaller * 2014-12-05

                  L M Erikssons herrgård vid Hågelby under 1920-talet 

 

 

Botkyrka kommun köpte in L.M Ericssons fantastiska skapelse i mitten på 1960-talet för medborgarnas skattekronor.
Många är de K-märkta byggnadsminnen från vårt förra sekel, som nu står och förfaller och vittrar sönder i Hågelby och har så gjort under flera decennier.
Nu har det blivit hög tid att kommunen tar sitt självklara ansvar för det gemensamma kulturarvet vid Hågelby Gård innan det är alldeles för sent.

 

Det kan väl inte vara kommunens mening att strunta i LM Ericssons livsverk, så att byggnader måste rivas? Förfallet har på sina ställen redan gått för långt.

 

                           Trähuset vid ankdammen i stark förmultning
 
 
 
 
                                             Söndervittrande betongmurar
 
 
 Elinstallationen vid f.d. stallarna sedan länge i katastofalt skick

 


Bilderna visar bara en liten del av de långtgående underhållsbristerna.


RSS 2.0