Miljö- och klimatarbetet i Botkyrka kritiseras * 2013-01-25

Mikael Karlsson och Katarina Berggren medverkar i Naturskyddsföreningens film om Hågelby 

 

Reinfeldt och Löfven behöver vakna vad gäller klimatarbetet.
Även kommuner måste skärpa till sitt klimatarbete.
Bland svenska kommuner och företag ses både fantastiska insatser för miljön och även riktigt usla exempel.

 

Den snabba spridningen av externa köpcentra leder till stadsutglesning, som stadigt ökar bilberoendet, vilket är direkt olämpligt.

 

Etableringar av köpcentra borde vara tillståndspliktiga enligt miljöbalken.
På det här området blir kommuner genom sitt planmonopol en motor till svårigheterna inom miljöskyddet.
I klimatfrågan växer problemen snabbare än insatserna.
En marshallplan behövs för klimatet från global till kommunal nivå.
Av Sveriges 16 miljömål är det bara ett som uppfyllts.


Vem säger dessa kritiska och tänkvärda ord?

 

Jo, det är Mikael Karlsson, intervjuad i Dagens Samhälle den 10/1 2013 av Magnus Wrede.
Mikael Karlsson är Naturskyddsföreningens ordförande samt ordförande i Europas största miljörörelse, European Environmental Bureau. Mikael K har en utblick som få andra över vad som händer inom miljöområdet och hur de tyngsta makthavarna tänker.

 

Mikael Karlsson medverkar också i Botkyrka-Salems Naturskyddsförenings film ”Hågelby Änglamark eller Nöjespark”, som tar upp Botkyrkas planerade storsatsning på ett ”Gröna Lund” på Hågelby-Skrefstas produktiva jordbruksmark, och som dessutom kommer att ligga mitt i Bornsjökilens gröna kärna.
Nöjesparken i Hågelby är beräknad att ta emot en miljon (1 000 000) besökare/år, de flesta är självklart bilburna.

 

Mikael Karlsson är mycket kritisk till etableringen och säger bl.a. i filmen:
Stockholmsområdet är en mycket urban miljö, de gröna kilarna är världsunika och behöver skyddas helt och hållet. Särskilt den produktiva marken måste skyddas eftersom behovet i världen för mat och fibrer för energi ökar.
På en lång rad punkter behöver Hågelbyområdet skyddas bl.a. för den biologiska mångfalden, då vi faktiskt har kris i ekosystemen.
Också problematiskt är att vi har trafikinfarkt i stora delar av Sthlm. Gränsvärdena för farliga partiklar, som är satta i lagstiftningen, överskrids redan. Självklart kommer en sådan här attraktionsmagnet att genera mer trafik. Från det perspektivet är det här en fullständig felplanering”.

 

Avslutningsvis i filmen frågar Mikael Karlsson ”Hur passar den här nöjesparken in i Botkyrkas miljömål, jag får inte ihop ekvationen, ser ingen logik i det hela. Om vi skall klara de ambitioner som finns, så är den här parken ett cementerat stopp”.

Se filmen, klicka på länken.  http://vimeo.com/43246542 


Sverige saknar strategi för trygg livsmedelsförsörjning * 2013-01-17

                         Rädda Hågelby                                    Foto:  Gunilla Nuse        

 

De duggar tätare och tätare, larmrapporterna om vår miljö, om hoten mot Moder Jord!
Nu finns forskning, vetenskap, kunskap och insikter. Visst måste vi på allvar börja förstå och inse att något är fel med hanteringen av vår planet, den enda vi har. Vi har inte råd med förnekelse.

 

I DN Debatt 31/12 2012 frågar professor Johan Kuylenstierna, Stockholm Environment Institute och Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU i sin debattartikel ”Sverige saknar strategi för trygg livsmedelsförsörjning”. ”Vad händer om klimatförändringarna slår allt hårdare mot de handfull länder, som idag står för en dominerande del av den globala exporten av baslivsmedel? Hur påverkas vår egen försörjningskapacitet av att allt mer produktiv jordbruksmark hamnar under asfalt och byggnader?

 

Det är en mycket bra fråga. En fråga som blir allt mer angelägen och brännande.

 

Har kommunen Botkyrkas styrande, som snart ämnar begrava högklassig jordbruksmark i Hågelby- Skrefsta under asfalt och nöjesbyggnader (en nöjespark), ställt sig den frågan? Svaret är uppenbart –nej.

 

Artikeln säger vidare att ”vi måste producera mer mat åt en växande befolkning. Redan idag ser vi en massiv urban expansion över tidigare jordbruksmarker och ett förändrat konsumtionsmönster, som ökar trycket på jordens resurser.

 

Kommunen Botkyrka, som står i begrepp att exploatera den högvärdiga jordbruks-marken för att bygga en gigantisk nöjespark, är förvisso med och bidrar till denna massiva urbana expansion! Förstör Botkyrka´s politiker jordbruksmarken, går de till historien som kommunen, som hänsynslöst förintade livsnödvändig och gemensam matjord, bara för nöjes skull.
Högvärdig jordbruksmark, som dessutom ligger mitt i Bornsjökilens gröna kärna!!

 

Häpnadsväckande och faktiskt skandalöst av en kommun, som säger sig vara en miljökommun. Tillika en kommun där kommunstyrelsens ordförande deltagit i miljökonferenser (se bl.a. tidigare blogg från den 29/12 -12).


Artikelförfattarna enligt ovan har en lösning. Regeringen föreslås att ta initiativ att arbeta fram en svensk strategi för tryggad livsmedelsförsörjiing. Många intressanta åtgärdspunkter listas i artikeln.
Men för Hågelby – Skrefsta, så mycket mer än jordbruksmark, är det troligen för sent!


Jorden vi ärvde – Öppet brev till Katarina Berggren och Åsa Ratcovich i Botkyrka kommun * 2013-01-10

 

           Hågelby´s högt klassade jordbruksmark                     Foto: C-H Ramsay

  

Följande brev sändes till K. Berggren och Å Ratcovich den 4/12 –12:


Det förs nu en livlig debatt om hur den globala klimatförändringen kommer att drastiskt öka. Den tidigare prognosen och målet för nationella insatser var 2 oC ökning fram till mitten av seklet. Nu visar det sig att prognosen är 4 oC under samma tid. Det beroende av den onaturligt ökande förbränningen av fossilt kol. Bildad koldioxid binds i havsvatten, med kraftig försurning och ekologiskt negativ påverkan, och ökar halten i atmosfären.
Det är nu inte längre någon tvekan om att CO2 är en kraftfull växthusgas. Klotets temperaturökning är nu ett faktum, värmen driver de atmosfäriska systemen. Det innebär en ökning av allt fler meteorologiska extremer såsom torka, regn-översvämningar, stigande havsvattennivå, stormar-orkaner, öken-spridning och det allra viktigaste är den alltmer minskande tillgången till odlings-bar jordbruksmark.

 

När vi i Sverige lägger ner och bygger på högvärdig jordbruksmark gör vi oss skyldiga till en kränkning av mänsklighetens behov av föda i en svältande värld.

 

I Hågelby har vi en av Mälardalens allra bästa jordar, klassade 5 på en 5-gradig skala. Denna mark har odlats sedan bronsåldern, den har varit säte för en befolkning som lagt grunden för den kulturmark vi i dag bär ansvaret att bevara för framtiden.

 

LM Eriksson förvaltade jorden och kulturen på ett föredömligt sätt. Hans allra innersta önskan var att hela Hågelby skulle kvarstå med en klok och kunskapsintensiv skötsel och bevaras för framtiden.

 

Nu har kommunfullmäktige i Botkyrka gått emot all vetenskap, kritik, insikt och krav på bevarande genom att godkänna detaljplan 1 för en Familjepark i Hågelby på allra bästa jordbruksmark och det med ett projekt som rimligen aldrig kan försvaras ur miljö- eller klimatsynpunkt.

 

Det är nu sent men inte omöjligt att häva exploateringsavtalet med Fam Lindgren AB för en insiktsfull framtid med miljön i siktet. Det är bättre att ta konsekvenserna nu än senare.

 

Vi har bara ett jordklot, men lever som vi har ett oändligt antal klot att använda. Botkyrka ligger också på detta enda klot!
Katarina Berggren och Åsa Ratcovich, Ni är ytterst ansvariga för styrningen av Botkyrka kommun, nu är det dags att ta ert ansvar, regionalt, nationellt och globalt. Ett ansvar utöver den heliga tillväxten.

 

Idag vet vi alla vad som krävs, idag vet vi att vi är den sista generationen, som kan förhindra en klimatkatastrof. Det duger inte att lättvindigt sälja bort Hågelbys natur och alla dess ekotjänster.

I en värld mer än 2 grader varmare vinner ingen, det är den bistra verkligheten som även drabbar Botkyrka.

 

Hur har den miljöprisbelönade kommunen tänkt under hela arbetet med Hågelby Familjepark? Var är det sanna miljöansvaret.


Rönninge den 4 december 2012

 

Carl-Henrik Ramsay
Gunilla Nuse


Botkyrkas Hågelbyblandare * 2013-01-05

  
 
I vår nästa blogg publicerar vi vårt öppna brev, som vi skrivit till Katarina Berggren och Åsa Ratcovich, kommunstyrelsens ordförande resp. kommundirektören.

RSS 2.0