Jorden vi ärvde – Öppet brev till Katarina Berggren och Åsa Ratcovich i Botkyrka kommun * 2013-01-10

 

           Hågelby´s högt klassade jordbruksmark                     Foto: C-H Ramsay

  

Följande brev sändes till K. Berggren och Å Ratcovich den 4/12 –12:


Det förs nu en livlig debatt om hur den globala klimatförändringen kommer att drastiskt öka. Den tidigare prognosen och målet för nationella insatser var 2 oC ökning fram till mitten av seklet. Nu visar det sig att prognosen är 4 oC under samma tid. Det beroende av den onaturligt ökande förbränningen av fossilt kol. Bildad koldioxid binds i havsvatten, med kraftig försurning och ekologiskt negativ påverkan, och ökar halten i atmosfären.
Det är nu inte längre någon tvekan om att CO2 är en kraftfull växthusgas. Klotets temperaturökning är nu ett faktum, värmen driver de atmosfäriska systemen. Det innebär en ökning av allt fler meteorologiska extremer såsom torka, regn-översvämningar, stigande havsvattennivå, stormar-orkaner, öken-spridning och det allra viktigaste är den alltmer minskande tillgången till odlings-bar jordbruksmark.

 

När vi i Sverige lägger ner och bygger på högvärdig jordbruksmark gör vi oss skyldiga till en kränkning av mänsklighetens behov av föda i en svältande värld.

 

I Hågelby har vi en av Mälardalens allra bästa jordar, klassade 5 på en 5-gradig skala. Denna mark har odlats sedan bronsåldern, den har varit säte för en befolkning som lagt grunden för den kulturmark vi i dag bär ansvaret att bevara för framtiden.

 

LM Eriksson förvaltade jorden och kulturen på ett föredömligt sätt. Hans allra innersta önskan var att hela Hågelby skulle kvarstå med en klok och kunskapsintensiv skötsel och bevaras för framtiden.

 

Nu har kommunfullmäktige i Botkyrka gått emot all vetenskap, kritik, insikt och krav på bevarande genom att godkänna detaljplan 1 för en Familjepark i Hågelby på allra bästa jordbruksmark och det med ett projekt som rimligen aldrig kan försvaras ur miljö- eller klimatsynpunkt.

 

Det är nu sent men inte omöjligt att häva exploateringsavtalet med Fam Lindgren AB för en insiktsfull framtid med miljön i siktet. Det är bättre att ta konsekvenserna nu än senare.

 

Vi har bara ett jordklot, men lever som vi har ett oändligt antal klot att använda. Botkyrka ligger också på detta enda klot!
Katarina Berggren och Åsa Ratcovich, Ni är ytterst ansvariga för styrningen av Botkyrka kommun, nu är det dags att ta ert ansvar, regionalt, nationellt och globalt. Ett ansvar utöver den heliga tillväxten.

 

Idag vet vi alla vad som krävs, idag vet vi att vi är den sista generationen, som kan förhindra en klimatkatastrof. Det duger inte att lättvindigt sälja bort Hågelbys natur och alla dess ekotjänster.

I en värld mer än 2 grader varmare vinner ingen, det är den bistra verkligheten som även drabbar Botkyrka.

 

Hur har den miljöprisbelönade kommunen tänkt under hela arbetet med Hågelby Familjepark? Var är det sanna miljöansvaret.


Rönninge den 4 december 2012

 

Carl-Henrik Ramsay
Gunilla Nuse


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0