En hästutredning tillsätts igen * 2014-06-27

 

 

Vi läser i Södra Sidan av den 19/6 att en ridklubb i Riksten önskar att Botkyrka kommun köper in ett stort tält som klubben använder till både häst- och hundsport. Klubben har inte själv råd att köpa tältet, som ägs av Peab.

 

Tyvärr, Botkyrka kommun är mycket dåliga på att stötta denna typ av sport (till stor del en flick- och kvinnosport). Men kommunen svarar att en utredning skall tillsättas, ledd av en konsult.

 

I norra Botkyrka pågår en massiv ”avhästning”. Hågelbyhästarna är utkörda, Hammarbys stall är också snart tomt. En dyr hästutredning, tillsatt av kommunen, gjordes i samband med planerna på den s.k. nöjesparken.
Botkyrka Ridsällskap var då tvungna att börja slåss för sin fortsatta existens, (och kan fortfarande vara starkt hotad när arrendeavtalet går ut 2023).
Hästutredningen var mycket omfattande och pedagogisk. Märkligt nog, den utredningen redovisades inte i MKB (miljökonsekvensbeskrivningen) för detaljplan Hågelby! Den försvann från handlingarna. Troligen var den för obekväm, eftersom den var kritisk mot en etablering av nöjespark i Hågelby.

 

Varför i fridens dar beställa en ny hästutredning av nyinsatt konsult för nya pengar? -Använd den kunskap som redan finns. Klart är att häst- och hundsporten är viktiga. Satsa på dessa nu. Det finns ju behov att i alla delar av kommunen lätt kunna nå en sådan sportanläggning.

 

Botkyrkapartiet (BP) har däremot med det i sitt partiprogram, vilket bl.a. presenteras i partiets miniskrift "Lillgulan", där står:
Kreativa fritidsaktiviteter - nya utrymmen för ridsporten i Hågelby”.
Se vidare BP ettårsplan (sid 10) och BP flerårsplan (sid 6).

 

Mellan 20 – 30 miljoner skattekronor har försvunnit i tomma intet på den havererade nöjesparken. Det projektet var verkligen dödfött redan i planeringsstadiet, och att satsa så mycket pengar på ingenting är extremt klandervärt.
Någon liten klocka borde ha ringt i det politiska klustrets öron! Men är örat lomhört och sjukt av tinnitus med inslag av inkompetens, så går det så här.


Hågelbyhästarna nu borta! * 2014-06-18

   BRS årliga vårshow från 1980-talet med hästar och ryttare även från
   Hågelbystallet                                                    Foto: Gunilla Nuse
 

 

En mycket omtyckt och uppskattad epok med vackra hästar i den fina gårdsmiljön i Hågelby är nu över. Många är de besökare i parken som uttryckt sin glädje att se hästar här i denna lantliga herrgårdsmiljö. Vad passar bättre än hästverksamhet i L.M. Erikssons kulturarv.

 

En okänslig och klantig kommunstyrelse vet och förstår inte bättre! Hästar vid Hågelby gård har varit ett av dragplåstren till parken.

 

Hästar och ridsport är en verksamhet som aktivt bidrar till arbetstillfällen och en hållbar ekonomi, som i sin tur bidrar till Sveriges BNP. Det är som kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren, brukar säga att ”det ger många ringar på vattnet”. Men i Hågelby släcker hon den möjligheten!

 

Genom att jaga bort hästarna från Hågelby har kommunen även dränerat Botkyrka Ridsällskap (BRS) både på idéell arbetskraft och på c:a 70.000:- årliga medlemsavgifter. Indirekt har Ridsällskapet i Hågelby även bidragit till ungdomssatsningen, som uttryckligen är så viktig i kommunen.

 

Kommunens löften att satsa på ridsporten klingar falskt.

 

Medborgarna har via kommentarer i sociala media och i Södra Sidan tydligt tagit avstånd från kommunens hantering av nedläggningen av Hågelbystallet samt med mycket negativa kommentarer värderat kommunledningen, dvs Katarina Berggren.

 

I höst är det val. Medborgarna har här en rättighet och möjlighet att vid valet markera sitt missnöje och på så vis straffa de politiska partier som egenmäktigt medverkat till nöjesparkprojektet och avhästningen i Hågelby.

 

Vi bloggare önskar våra läsare en glad och mycket trevlig midsommar 2014.


En fullkomlig miljökatastrof vid Botkyrkabacken * 2014-06-10

     Kulturarvet, "Kumla Gårdsväg"                Foto:  C-H Ramsay den 2014-06-09

 

Det är helt oacceptabelt att Botkyrka kommun medger en miljöskövling invid Botkyrkabacken genom att tillåta Skanska att anlägga en gigantisk väg och uppställningsyta med en bergkross. Skanska har kommunens samtycke att ta hand om sprängmaterial från berggaraget i Norsborg samt senare från ”Genomfart Stockholm”.

 

Den pågående byggnationen av transportvägen går rakt över den historiska gångvägen ”Kumla gårdsväg”, viken nu täcks med lass efter lass med sten- och bergkross till en 20 meter bred och 1-2 meter hög bergkrossväg. Detta för att i första hand uppföra en bergkrosstation på platsen, krossortering, lagring o senare använda materialet till en ny väg till Hågelby och en yta för ett nytt industriområde.

 

Detta illdåd görs mitt i naturens barnkammare i en rik miljö av biologisk mångfald, i en varierad skogsbiotop och våtmark i vilken en liten levande skogssjö ingår.

 

”Miljökommunen Botkyrka” brister i ansvar för miljön genom att starta ett bygge på våren just som djurlivet är som känsligast och behöver allt skydd i en krisande natur. En miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) saknas, men kommunen hänvisar till en gammal skrift där faktiskt området omnämns som värdefullt. Ingen artutredning är genomförd i området.

 

Trots buller och stendamm hörs en orkester av fågelsång från den kvarvarande lövskogen. Dessvärre står även denna skog på tur att fällas i nästa skede av projektet.

 

Det är motbjudande att se hur kommunen vrider och vänder på alla möjligheter att smyga in den planerade norra vägen in mot Hågelby. Argument som att på så vis skapa bättre luft i Alby, tillskapa nya arbetsplatser i Eriksberg och att få en ny Hågelbyled fram till avtagsvägen mot Elvesta står inte i rimlig proportion till miljöförstörelsen!

 

Skogens öga vid våtmarken intill Kumla gårdsväg hotas.    
                                                                 Foto:  C-H Ramsay den 2014-06-09

 


En stenkross i Botkyrkas lunga och hjärta * 2014-06-02

 

 

Låt oss en gång för alla fastslå att den mark nedanför Botkyrkabacken i Eriksberg och ut mot motorvägen, där stenkrossen skall placeras, inte är ett värdelöst sumphål.

 

Det är precis tvärtom och om det vittnar olika fågelarter och många olika träd såsom:
Björk, asp, al, hägg, sälg, druvfläder, gran och tall.
Lövsångare, svarthätta, koltrast, rödhake, grönfink, gärdsmyg, ringduva, grönsångare, trädpiplärka, större hackspett, gräsand och kungsfågel var de arter vi noterade på en dryg timmes promenad i lövskogen nedanför Botkyrkabacken. Dessutom skymtade vi en duvhök mellan de storvuxna granarna.
Detta är ett rikt naturområde vars enda nackdel är att motorvägen skär igenom naturen.
Just nu i slutet av maj och början av juni är hela denna lilla skog en ekokammare av revirhävdande fågelsång, ägg och fågelungar.

 

Botkyrka kommun har nu gett Skanska sin välsignelse att placera en stenkross mitt i detta stycke värdefulla Botkyrkamark som tillika ligger mitt i Bornsjökilen. Stenkrossen skall ta hand om och krossa kolossala mängder berg och sten från ”Förbifart Stockholms bygge” och därefter dumpas krossmassorna ut i dessa marker vid Eriksbergs naturområde. I ett senare skede skall ett nytt industriområde byggas här. Samtidigt kommer en ny infartsväg till Hågelbyområdet att anläggas mot tävlingsvallen, och nöjesparksprojektet får tyvärr nytt liv efter en tid i malpåse.

 

Fågelvägen hamnar stenkrossen:
Ca 300 meter från Botkyrka Kyrka och bostadsområdet Kyrkbyn bakom kyrkan.
Ca 900 meter från Hammarby där bostäder planeras .
Ca 1000 meter från sjön Aspens strand bakom Hammarby
Ca 1200 meter från Natura-2000 området vid Ekholmen
Ca 1200 meter från bostäder i Alby.

 

Politikerna har tidigare framfört ett argument att skona Albyborna från förorenad luft från Hågelbyleden om Hågelbyleden dras om över Eriksberg istället. På så sätt skall Albyborna få bättre luft att andas.
Men hur går det ihop med Botkyrkas nya idé – en stenkross.

 

En stenkross dammar extremt mycket, farligt stendamm sprids lätt i vinden. Politikerna kan inte styra vindarnas riktning. Stendamm består av nålvassa kiselkristaller och dessa ger upphov till stenlunga och för tidig kvävningsdöd.


Hur påverkas Kyrkbyns innevånare av en stenkross så nära som 300 meter ifrån bostadsområdet? Tar kommunen verkligen sitt fulla ansvar så att medborgarna skall må bra?
Och hur påverkas Natura-2000 området av buller och stendamm?

 

 

Slutligen, hur kan en miljökommun som Botkyrka säger sig vara ge order om en totalavverkning av skogen i naturområdet mitt i en mycket känslig reproduktionstid, dvs området är nu fullt av häckande fåglar med ägg eller ungar i redena.


RSS 2.0