Nya Riksintresset i Hågelby-Skrefsta * 2016-03-30

                                         Änglamark eller nöjespark
 

 

 

Den snart återuppståndna nöjesparken blir ett cementerat monument och en svidande kritisk påminnelse över vår tids nya kultur och över vår tids inkompetenta styrande.

 

De betydelsefulla ekosystemtjänsterna i Hågelby-Skrefsta kommer inom kort att utplånas och en stor del av Botkyrkas historia försvinner för alltid.

 

Botkyrkaborna är de minst nöjda i Södertörns kommuner enligt Statistiska Centralbyrån.
Det är svårt att påverka politiska beslut, förtroendet för politiker är lågt samt bristande trygghet är några av orsakerna till missnöjet i Botkyrka.

 

Vill verkligen Botkyrkaborna få sitt omtyckta Hågelby förstört för en nöjespark, det är en relevant fråga, som politikerna borde ha ställt till innevånarna.
Istället kördes kommuninnevånarnas vilja helt sonika över med en undermålig och luddigt formulerad enkät år 2007-2008.

 

En plats på ”kartan” genom att förverkliga en icke behövd nöjespark på jungfrulig historisk mark , tillika högvärdig jordbruksmark, det är det som gäller i Gröna huset!

 


Hur skall det otrygga komplexfyllda Botkyrkasamhället någonsin kunna resa sig och bli ett bra och tryggt samhälle, när politiker och tjänstemän med några pennstreck river sin egen kultur, sin egen historia?


Hågelby´s nöjespark i grumligt vatten * 2016-03-17

                 Allianser skapas i Hågelby                               Foto: C-H Ramsay

 

 

I Hågelby Holdings AB tävlingsbidrag föreslår de att BRS ridverksamhet skall flyttas.Ordagrant citerat under punkten ”Ridverksamhet” i Holdingbolagets tävlingsbidrag:
Vi är övertygade om att det finns goda möjligheter till inte bara samexistens utan även samverkan mellan Botkyrka Ridsällskap och familjeparken som tillgodoser båda parters berättigade intressen. Vår bedömning är dock att det inom en inte särskilt avlägsen framtid krävs en ny ridanläggning som är utvecklingsbar över tid.
Vi föreslår en ny anläggning i omedelbar närhet till familjeparken. I bilaga 2 har vi angett en yta som vi bedömer som lämplig för en nyetablering - en plats där det finns möjlighet till expansion, som har två anslutningsvägar (med framtida möjlighet till tre) och som ligger närmare kollektivtrafik. Marken ägs av Botkyrka kommun och Svenska kyrkan - Prästlönetillgångar i Stockholms stift.
Vi är beredda att medverka i en förnyad förstudie och bidra till framtagande av konkreta rambeskrivningar för totalentreprenad och motsvarande underlag för att inom överskådlig tid åstadkomma en ny ändamålsenlig och större ridanläggning i närområdet.
Slut citat.

 

Vem skall bekosta flytten? Holdingbolaget? Knappast!

 

Som vi nu vet är Holdingbolaget fortfarande med i spelet, trots att en vinnare (Ekotopia) av markanvisningstävlan faktiskt är utsedd.

 

År 2012 tecknades ett avtal mellan Botkyrka och Holdingbolaget med en handpenning på dryga 5,7 miljoner kronor för bolagets köp av fastighet i kommunen (läs Hågelby). Holdingbolagets krav på kommunen kvarstår.
Man kan tolka det som att Holdingbolaget har en option att få bygga nöjesparken.

 

Vi upprepar, det är ett flagrant orent spel och det var aldrig en tävlan på lika villkor. Glad påsk!


Hågelby- Änglamark eller nöjespark * 2016-03-11

            Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem´s film om nöjesparken

 

 

Botkyrka kommun har aldrig släppt tanken på en nöjespark mitt i det historiska Hågelbylandskapet. Den verkliga och inofficiella vinnaren i markanvisningstävlan utses snart. Den största delen av Hågelby-Skrefstas kulturmarker är faktiskt lediga för Hågelby Holding AB (Adolfsen Group As).


Ekotopias vd (den officiela vinnaren av markanvisningstävlan) har uttryckt en förhoppning att Hågelbyområdet förblir öppet, ett slags Hagaparken söder om staden.
Men nej, så kommer det inte att bli! Holdingbolaget kommer nämligen att bebygga landskapet med en fullskalig nöjespark i enligt med det tidigare förslaget

(detaljplan 1).

 

Botkyrkabornas öppna landskap i Hågelby – Skrefsta är dömt att försvinna.
Dessutom, i holdingbolagets förslag framförs önskemål om en flytt av Botkyrka Ridsällskap.

 

Utdrag ur kommunens hemsida: ”Hågelbyområdet är stort och konceptet Ekotopia har ett begränsat behov av markområde (del av område B). Detta gör att det går att kombinera med andra aktörer för att hitta en helhetslösning för hela Hågelbyområdet. De tre andra tävlingsbidragen som vi nu inleder dialog med har fått höga poäng i utvärderingen. För att förverkliga någon eller några av dessa idéer krävs ett samarbete med Ekotopia.​

 

Naturskyddsföreningens film från 2012 ”Hågelby- Änglamark eller Nöjespark” är ytterst aktuell igen. Ge dig tid att se den! Länk till filmen.

 


Spännande fortsättning utlovas i Hågelby * 2016-03-02

                                 Botkyrka kommun fifflar med kulan

 

 

Vi citerar Södra Sidans ledare:

 

Politikerna i Botkyrka är entusiastiska – även Miljöpartiet som var emot det tidigare Familjeparksförslaget som havererade våren 2014. I bästa fall kan byggandet börja redan i år. Det blir maffigt. Och roligt för Botkyrka att kunna positionera sig i regionen och riket med ett attraktivt utflyksmål, som inte samtidigt bekrigas med alla medel av en rasande miljöopinion.
Men, även om just Ekotopiaförslaget nu skapar fred i en infekterad batalj betyder det här inte alls att försvararna av det öppna landskapet i Hågelby kan gräva ner stridsyxan. Kommunen tänker nämligen gå vidare i förhandlingar kring de resterande 200 000 kvadratmetrarna åkermark som också omfattas av tävlingen.
Och ett av de förslag som fortfarande rankas som högintressant är – just det – den gamla familjeparken, som till mångas förvåning har återuppstått, med samma investeringssugna, norska riskkapitalister som tidigare.
Misstänksamma miljöaktivister har hela tiden betraktat idé-tävlingen som en slags ”cover-up” eller skenmanöver från kommunledningens sida – med målet att i slutändan driva igenom det ursprungliga, kritiserade Familjeparksförslaget.
Får de rätt? Spännande fortsättning följer.”

 

Södra sidan kunde inte ha tolkat verklighetens krumelurer bättre.
Tävlingsvinnaren, Ekotopia, värdesätter att området är vackert och vill se hur de kan samarbeta med verksamheter som redan finns i området.
Men tro det eller ej, kommunen överraskar vinnaren med att de måste maka åt sig och samarbeta med tre ytterligare tävlande, som dock ej är vinnare. Så lätt tvingar kommunen fram den gamla familjeparksidén, som effektivt kommer att lägga resten av områden under grävskopor och exploatering. Gröna kilen, herrgårdslandskapet och jordbruksmarken är uppenbart åter hotade.

 

Botkyrka kommun brister allvarligt i sin skyldighet att värna Riksintresset, så och Länsstyrelsen!


RSS 2.0