Skydda jordbruksmarken * 2013-11-12

                                                                                Foto:  Gunilla Nuse

 

 

Ett memorandum till politikerna i Botkyrka kommun inför planeringen av den tillrättalagda detaljplanen 1 för Hågelby nöjespark.

 

Jordbruksmarken skyddas av lagen och får inte tas i anspråk för annat om det inte behövs för viktiga samhällsintressen

 

De närmaste 40 åren måste världens livsmedelsproduktion öka med 60 procent för att föda jordens befolkning. Här har Sverige en viktig uppgift. Vi har marken, vattnet och en hållbar produktion. Vi kommer inte att drabbas lika dramatiskt av klimatförändring som de flesta andra jordbruksländer.

 

Svenskt jordbruk har en lång tradition av god djurhållning och växtodling med bra produkter. Svenskt jordbruk har också en nyckelroll för en levande landsbygd. Jordbruksföretagen är en stor och outnyttjad resurs när det gäller arbetstillfällen.

 

I Sverige har vi goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad vi gör idag. Men för att så ska ske måste den pågående exploateringen av god jordbruksmark minska. Exploaterad jordbruksmark kan inte återskapas.
Dessvärre ser vi nu hur allt mer av den svenska åkermarken försvinner.

 

Jordbruksmark har i dag ett skydd i miljöbalken. ”Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och att detta behov inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (Miljöbalken 3 kap 4§)”.

 

Det är uppenbart att jordbruksmarken behöver ett starkare lagskydd.
Följande bör prioriteras:
Stärkt lagskydd för åkermark i särskilt känsliga områden. Öka Länsstyrelsens inflytande när det gäller både översiktsplaner och detaljplaner. Öka kompetensen om värdering av jordbruksmark hos politiker och handläggare på kommunen.
Avbryt planeringen av nöjesparken med camping och husvagnsetablering vid Hågelby.

 

Referens LÄNK   


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0