Våtmark fylls med sprängsten * 2014-05-14

       62 tusen kvadratmeter lövskog utplånas                        Foto:  C-H Ramsay

 

 

”Här läggs grunden för nya jobb” säger Botkyrka kommun och vräker ut 100.000 ton sprängsten i ett våtmarksområde (en tidigare liten sjö) mellan Eriksberg och motorvägen!
Området som kommunen valt att kalla ”sumphål” består av en bred barriär av uppväxt lövskog, som effektivt tar upp föroreningarna från den täta biltrafiken på E4-an och även dämpar bullret.
Dessutom, det djupa torvlagret torde vara en effektiv absorbent av eventuella läckage av miljöfarliga ämnen från den gigantiska tippen nära våtmarksområdet.
Vad händer med den filtreringsförmågan när 100.000 ton stenkross dumpas ovanpå.

 

Finns det rödlistade arter här? Groddjur, salamandrar? Vilka ekotjänster går till spillo och hur värderas det i pengar?
Det torde bli förödande konsekvenser för miljön i området. Är de kända och har de tagits med i beräkningen?

 

Här sjuder det nämligen just nu av vårlikt fågelliv. Koltrastsång, lövsångare, ärtsångare, svarthättesångare och rödhake för att nu nämna några arter, som är i gång att bygga bo i lövmassorna.

 

Det förefaller som kommunen ser våtmarken i Eriksberg som en värdelös miljö just för att den ligger intill motorvägen. Varför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats?
Än en gång visar de styrande en förskräckande inställning till miljön. Den fortsätter att vara lågprioriterad i Botkyrkas samhällsplanering.

 

Läs även artikeln i Södra Sidan 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0